Welk onderstation kiest u of heeft u nodig?

(Februari, 2022)

Bedieningsgemak, betrouwbaarheid en security zullen zeker tot de belangrijke kwalificaties behoren. Welk type onderstation u nodig heeft wordt onder andere bepaald door wat u op locatie wilt meten en/of aansturen, welke sensoren en apparatuur gebruikt gaan worden en of er bijvoorbeeld een vaste energievoorziening en voldoende netwerkdekking beschikbaar is.

In deze nieuwsbrief gaat Martijn Vonk in op de LMX400-serie van TMX. In de volgende nieuwsbrief komt de LMX800-serie aan bod en vervolgens de IMX200-serie. De IMX-serie maakt onderdeel uit van het IoT-Platform van TMX. We sluiten deze reeks af met de TSX100 datalogger. Hiermee willen wij u beknopt een overzicht geven van welk onderstation voor u voor welke toepassing het meest geschikt is.

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met onze afdeling Sales via sales@tmx.nl of via 078 6100 300. Via deze link kunt u ook meer lezen over de LMX400-serie

Foto: Martijn Vonk

De LMX400-serie; een compacte intelligente PLC, alarmmelder en datalogger in één Martijn: “De LMX400-serie is compact en energiezuinig. Een universeel modulair onder-station voor kleinere installaties, zoals stuwen of 1 of 2 pompsgemalen. De LMX400 biedt veel meer handige mogelijkheden dan de meeste andere gangbare onderstations. Het is een intelligente PLC, alarmmelder en datalogger in één compacte behuizing. Alle hard- en software ontwikkelen en produceren we in eigen huis. Zo houden we stevig grip op de kwaliteit, betrouwbaarheid, security en compatibiliteit en garanderen we een betrouwbare werking en probleemloze integratie met andere systemen.”

De LMX400-serie bestaat uit: de LMX401 basismodule met geïntegreerde 4G modem en standaard Modbus ondersteuning, de LMX450 en LMX480 I/O modules, een LMX420 voedingsmodule 210V-240 VDC in 24 VDC out. De modules worden onderling gekoppeld via moduleverbinders.

Alle basisfuncties voor telecontrol zijn in de uitvoering van een LMX401 onderstation standaard aanwezig: meten, regelen, registreren, alarmeren, configureren, parametreren en communiceren. Updaten van de interne software (firmware) van de LMX401 kan zowel lokaal als op afstand (FOTA) worden uitgevoerd.

 

Minimaal energieverbruik
Martijn: “De LMX400 biedt twee unieke (Ultra) Low-Power modi voor minimaal energieverbruik. In combinatie met een accu en zonnepaneel kan bijvoorbeeld een volwaardige zelfstandige besturing worden gerealiseerd. Het Low-Power gedrag is bovendien te beïnvloeden vanuit de regeling van de LMX400, zodat slimme aansturing mogelijk is. Optioneel kan de LMX400-serie worden uitgebreid met een LMX899 display en drivers.”

“De LMX400 kan net als haar grote broertje, de LMX800, door middel van een regeling volledig zelfsturend worden ingericht, aldus Martijn. Daarnaast biedt de LMX400 ook IEC60870-5-104 ondersteuning. Hierdoor is het mogelijk, om volgens gestandaardiseerde protocollen, data uit te wisselen met hoofdposten of applicaties van andere leveranciers.”

 

Foto’s: De LMX400-serie

Praktijkvoorbeeld LMX401
Op rangeerterrein Kijfhoek, het grootste rangeerterrein van Europa in Zwijndrecht, zijn 13 afsluiters geautomatiseerd. Door Kijfhoek lopen diverse watergangen die in verbinding staan met het ‘open water. Elke afsluiter is voorzien van een Auma (24V elektrische bedienmotor) met daarbij een besturingskast voor de aandrijving van de Auma, het TMX telemetrie onderstation LMX401, accu’s en omvormer van de zonnepanelen. Op elke locatie is een zonnepaneel geplaatst om de besturingskast van stroom te voorzien.

In de commandokamer op Kijfhoek is de centrale bediening ingericht voor het aansturen van de afsluiters. Dit is een TMX Net Pro-hoofdpost, die via GPRS in verbinding staat met de LMX400 onderstations op de locaties. Als de drukknop wordt bediend wordt een bericht verstuurd naar de TMX hoofdpost. De TMX hoofdpost stuurt vervolgens naar alle locaties het bericht “sluiten van de afsluiter”. De afsluiters worden vervolgens automatisch gesloten. Als de afsluiter geheel gesloten is, komt er een melding terug dat de afsluiter dicht is (contact eindschakelaar). Op een scherm wordt per afsluiter de status getoond. Als de afsluiters weer open mogen wordt op een resetknop gedrukt. De TMX hoofdpost zet vervolgens alle afsluiters weer open.

   
Foto: Rangeerterrein Kijfhoek, Zwijndrecht