Welk onderstation kiest u of heeft u nodig?

(Mei, 2022)

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de LMX400-serie, een compacte intelligente PLC, alarmmelder en datalogger in één. In dit artikel gaat Martijn Vonk in op de LMX800-serie met twee praktijkvoorbeelden.

Bij de ontwikkeling van TMX universele hard- en software-oplossingen voor smart telecontrol en Internet of Things (IoT)-toepassingen staan bedieningsgemak, betrouwbaarheid en security voorop. Welk type onderstation u nodig heeft wordt onder andere bepaald door wat u op locatie wilt meten en/of aansturen, welke sensoren en apparatuur gebruikt gaan worden en of er bijvoorbeeld een vaste stroomvoorziening beschikbaar is. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over de LMX800-serie; het TMX onderstation voor grote objecten.

Martijn Vonk: “De LMX800-serie is het meest uitgebreide onderstation binnen de TMX productenrange, dat bij uitstek geschikt is voor telemetrie toepassingen bij grote objecten, zoals   tunnels, 3-pompsgemalen of een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor iedere toepassing kan er met de LMX800 modules eenvoudig een modulair en open telemetrie onderstation worden   samengesteld.”

“Een LMX800 configuratie bestaat uit verschillende modules, die via de LMX backplane onderling met elkaar verbonden zijn, aldus Martijn.. Het onderstation is eenvoudig te installeren, te bedienen en te onderhouden. Het plaatsen en verwisselen van modules is een kwestie van vast- en losklikken op de backplane, zonder lastige schroefverbindingen. Met de vele functies van de LMX800-serie bent u snel vertrouwd. Voor mobiele communicatie is bijvoorbeeld een aparte modemmodule leverbaar. Ook zijn er I/O-modules voor het aansluiten van sensoren en analoge- en digitale uitgangen en handige combi-modules met gecombineerde digitale- en analoge I/O-mogelijkheden. In geval van verdere uitbreiding kan via een Modbus koppeling een tweede set LMX800 modules gekoppeld worden. Alle basisfuncties voor telecontrol zijn in de standaarduitvoering van een LMX800 onderstation aanwezig: meten, registreren, alarmeren en besturen. Updaten van de interne software (firmware) van de LMX800 kan zowel lokaal als op afstand worden uitgevoerd.”

Security en betrouwbaarheid
Martijn: “Security is van groot belang voor alle telecontrol toepassingen en is dan ook een belangrijk ontwerpaspect van de LMX800-serie. Een hoog security niveau is gegarandeerd door toepassing van versleuteling, IP-filtering, logging en gebruikersautorisatie.”

Werkt met alle hoofdpostsystemen
Het open concept van de LMX800-serie is speciaal gericht op een optimale combinatie met zowel TMX als ook andere hoofdpostsystemen, zowel hardware- als softwarematig.

Voorbeelden projecten met de LMX800-serie
Een tunnel telt al snel meer dan 50 verschillende installaties voor uiteenlopende toepassingen, variërend van branddetectie tot en met vluchtwegmarkering. Voor de verkeersveiligheid is elke installatie cruciaal. Als één van de installaties niet functioneert, kan dat grote gevolgen hebben voor de doorstroom van het verkeer.

Een voorbeeld waar de LMX800 is geïnstalleerd is, is de verdiepte ligging en tunnel A4 Delft-Schiedam. De verdiepte ligging en tunnel vereisen een bijzondere aanleg van de technische installaties. Deze zijn ondergebracht in 9 dienstgebouwen langs de verdiepte tracés en 3 grote dienstgebouwen langs de landtunnel. Hiervandaan worden de Tunnel Technische Installaties bediend, bestuurd en bewaakt waar onder de pompinstallaties.

Een ander voorbeeld is de tunnel A5 bij Schiphol; de onderdoorgang onder de rolbaan van Schiphol naar de vijfde baan (5P) dat deel uitmaakt van de verlengde Westrandweg A5. Hier verzorgt de LMX800 de besturing en telemetrie voor de bestaande installatiedelen:

  • tunnelverlichting
  • pompinstallatie
  • niveaumetingen
  • verwarmingsinstallatie (pompenruimte en bedieningsruimte)
  • ventilatie (pompenruimte)
  • calamiteitenschakeling

Het TMX onderstation LMX800 is gemonteerd in de besturingskast. Het onderstation is voorzien van een GPRS modem en antenne. Er is TMX software geschreven voor de bediening van de pompinstallatie en de tunnelverlichting, inclusief overzichtsafbeelding. De LMX800 zorgt voor het besturen en regelen van de pompinstallatie en tunnelverlichting, het doormelden van meldingen en alarmen alsook de visualisatie van de installaties op de TMX hoofdpost van Rijkswaterstaat.

Foto: LMX800 gemonteerd in de besturingskast.

Voor meer informatie over de LMX800-serie, klik hier