Waterschappen duiken in Internet of Things

Het Internet of Things (IoT) kan waterschappen ondersteunen bij hun zorg voor droge voeten en schoon water. Voordat de waterbeheerders de mogelijkheden daarvan in de praktijk gaan beproeven, willen ze deze technologie testen op cyber security aspecten en verdere bruikbaarheid. Vijf partijen, TNO, TMX, Croonwolter&dros, Applied Risk en KPN werken met de waterschappen Hunze en Aa’s, Aa en Maas en Brabantse Delta aan de inrichting van LoRaWan-opstellingen voor uitgebreide testen.

Door veranderingen in het klimaat staan de Nederlandse waterschappen voor grote uitdagingen. Er is steeds vaker sprake van extreem weer met intense regenbuien, afgewisseld door langere periodes van droogte. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de veiligheid en de economische bedrijvigheid in Nederland. Elk waterschap bereidt zich voor om de weerbaarheid tegen deze klimaateffecten in haar regio te verhogen. Dit zal mogelijk leiden tot een situatie waarbij er veel vaker en op veel meer plekken metingen moeten worden uitgevoerd van watergerelateerde omgevingsvariabelen. IoT kan de waterschappen ondersteunen bij het uitvoeren van deze taken. Zo kan het complexe systeem van sluizen, stuwen, gemalen  en waterkeringen mogelijk beter worden ingezet, naarmate er meer detailinformatie beschikbaar is over bijvoorbeeld lokale omstandigheden.

Cybersecurity
Met het beschikbaar komen van data via IoT, ontstaat wel een nieuw probleem; hoe weet je zeker dat de data waar je je beslissingen op baseert, klopt met de realiteit en niet onderweg is gemanipuleerd of bijvoorbeeld niet compleet is? En hoe voorkom je dat derden toegang krijgen tot de informatie en daarmee mogelijk tot kritische assets?

Lees meer: Artikel vakblad E&W installatietechniek, aug 2018