Waterschap Limburg kiest FEWS-TMX koppeling voor waterbeheer

 

Waterschap Limburg maakt sinds dit jaar gebruik van de koppeling FEWS-TMX. FEWS is een software applicatie die toegepast wordt voor waterbeheer. Het waterschap gebruikt FEWS als informatiesysteem voor waterkwantiteitsdata. Met FEWS wordt de data beheerd en geanalyseerd. Tevens kan FEWS externe systemen aansturen om bijvoorbeeld prognoses te maken. Met de analyses kunnen grenzen worden bepaald die binnen TMX als alarmgrens worden gebruikt.

Waterschap Limburg; FEWS-TMX koppeling voor waterbeheer

FEWS verzamelt uit allerlei systemen data en zet de aangeboden meetdata om naar bruikbare data op een dashboard. Dit hoeft niet alleen actuele data te zijn maar kan ook  betrekking hebben op toekomstige scenario’s. Toekomstige scenario’s schetsen gebeurt bijvoorbeeld door het simuleren van extreme weerssituaties, waarbij doorgerekend kan worden welke alarmgrenzen hiervoor moeten gelden. Dit is belangrijke informatie waarmee medewerkers van het waterschap modellen kunnen maken of beslissingen kunnen nemen.

Om de communicatie tussen de TMX-hoofdpost en de FEWS applicatie tot stand te brengen is als koppelvlak de TWIN API van TMX gebruikt.
 
TWIN API koppelvlak
Voor het uitwisselen van registraties, instellingen, setpoints en overige gegevens met andere IT-systemen biedt de TMX-Net Pro hoofdpost de speciaal ontwikkelde TMX Webservice Interface (TWIN). In het uitgebreide autorisatiemodel van TWIN kan een beheerder precies aangeven welke gegevens er voor welke locatie(s) en kanalen via de API worden vrijgegeven.
TWIN is een uniek koppelvlak dat gebruik maakt van JSON, versleuteld met SSL-encryptie.

Wilt u meer informatie over de TMX Webservice Interface (TWIN), klik dan op bijgaande link. U kunt ons hiervoor ook mailen via sales@tmx.nl of bellen via 078 6100 300.  https://bit.ly/3p8QjQT