Waterschap Brabantse Delta kiest voor LMX400 met de unieke Low-Power functionaliteit

(Februari, 2020)

 

In 2019 heeft TMX-dealer Van der Arend Installaties in opdracht van waterschap Brabantse Delta 29 stuwen en gemalen voorzien van nieuwe telemetrie en in lijn gebracht met het Functioneel Ontwerp. Waterschap Brabantse Delta koos voor de LMX400, omdat de bestaande onderstations van het type LM8 gedateerd waren en door TMX end-of-life verklaard zijn. Met de LM8 was de continuïteit van de telemetrie niet meer te garanderen en zou bij storingen of uitval de kans op wateroverlast en/of schade toenemen.

Waterschap Brabantse Delta, schakelkast uitgevoerd met LMX400

Project: Waterschap Brabantse Delta, schakelkast uitgevoerd met LMX400

Voor dit project heeft Van der Arend Installaties het uitvoeringsontwerp opgesteld, het volledige projectmanagement uitgevoerd inclusief de verificatie en validatie van de product- en proceseisen.

Het doel van het project was:

  • Garantie van monitoring en besturing op afstand, lokaal en in de watersystemen
  • Garantie van informatievoorziening aan de Verkeerstoren en BOS-systemen.

Peter Stam, Technisch adviseur bij Van der Arend Installaties: “Half juli 2019 zijn wij gestart met de ombouw en hebben wij de locaties voorzien van een volledig nieuw besturings-paneel, compleet met het onderstation LMX400. Het project is eind december volgens de afgesproken planning opgeleverd.”

“Van de 29 locaties zijn 10 stuks een zonnestuw locatie, aldus Peter Stam. Deze zijn voorzien van een LMX400 met de unieke Low-Power functionaliteit om het energieverbruik flexibel aan te passen. In combinatie met een accu en zonnepaneel kan bijvoorbeeld een volwaardige zelfstandige besturing worden gerealiseerd. In geval van stroomuitval schakelt de LMX400 automatisch over op Low-Power, zodat het onderstation zo lang mogelijk kan blijven doorwerken op een noodaccu of UPS. Het Low-Power gedrag is bovendien te beïnvloeden vanuit de regeling van de LMX400 zodat slimme aansturing mogelijk is.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze  dealer: