Waterschap Brabantse Delta erg tevreden met nieuw onderstation LMX401

In de eerste helft van 2017 heeft TMX haar nieuwe onderstation de LMX401, uit de LMX400-serie, gelanceerd. Een nieuw type onderstation met intelligente mogelijkheden dat in september 2017 voor het eerst, in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta (WsBD), is getest bij de stuwlocatie Reeshof in Tilburg.

Binnen het waterschap loopt een project waar een flink aantal stuwen en poldergemalen een nieuw onderstation krijgen. Gelijktijdig en waar nodig worden een aantal ontbrekende functionaliteiten toegevoegd bij de aangewezen locaties binnen dit project. Verantwoordelijk bij het Waterschap voor de goede introductie van de LMX401 is Edward Antonissen, senior projectleider binnen de afdeling bouwprojecten.

“Binnen dit project heb ik de rol van Technisch Manager. Ik ben dan ook verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het technische proces. Dit betekent onder andere dat ik bewaak of aan de producteisen wordt voldaan. Ik coördineer en stuur het proces aan tussen alle inhoudelijk betrokken partijen, zowel intern als extern, zorg voor een vlot verloop en dat de gewenste kwaliteit wordt behaald binnen planning en budget. Onderdelen zijn bijvoorbeeld het ontwerpproces en eventuele (externe) onderzoeken die moeten plaatsvinden.”

LMX401 op twee locaties uitgebreid getest

Edward: “Wij hebben de LMX401 in het derde kwartaal 2017 getest in een praktijksituatie bij stuwlocatie Reeshof in Tilburg, waar de LMX401 de stuwregeling aanstuurt. De stuwlocatie Reeshof werkte voorheen op een LM-8 van TMX. Een product dat door TMX wordt uitgefaseerd.
Tijdens de pilot is de LMX401 ook getest bij TMX dealer Van der Arend Installaties uit Naaldwijk, die voor deze test de installatie heeft verzorgd. Met hen werken wij nauw samen in dit project. Zij hebben als TMX-dealer ook veel kennis van de producten en de software en werken volgens een goed plan van aanpak. Van der Arend heeft in hun werkplaats een LMX401 testopstelling gemaakt voor een peilmeting.

Locatie Reeshof is een stuw met een regelbare stuwklep. Deze stuwklep wordt omhoog of omlaag gestuurd op basis van peilmeting. Aan beide zijden van de stuw zit een meting. Deze metingen registreren het waterpeil. De geschreven software bepaald aan de hand van de waterpeilen en de instellingen op de hoofdpost of de stuwklep omhoog wordt getrokken of naar beneden gaat. Begin september is bij stuw Reeshof de LMX401 geplaatst en in dezelfde maand is de LMX450 uitbreidingsmodule toegevoegd.”

De LMX401 als opvolger van de LM-8

Edward vervolgt: “Op het moment dat TMX bekend maakte dat de LM-8 onderstations niet meer zullen worden ondersteund en worden uitgefaseerd, zijn wij gaan onderzoeken wat een kwalitatief goede en betaalbare opvolger zou zijn. TMX had eerder in 2017 reeds aangekondigd, dat er een kleinere uitvoering van de LMX800 zou komen. Met het onderstation LMX800 hebben wij al een paar jaar goede ervaringen. Van het ‘kleinere broertje’, de LMX400-serie, waren wij al op de hoogte dat de LMX401 aantrekkelijk geprijsd zou zijn. En dat is ook zo.
Voor Brabantse Delta is prijs belangrijk, maar wij kijken uiteraard breder. Je wilt verzekerd zijn van een goed telemetriesysteem voor het op afstand monitoren en besturen van poldergemalen, stuwen en losse peilmetingen. Ook kijken wij bij nieuwe locaties, stuwen en gemalen, die nog niet geautomatiseerd zijn en aangesloten zijn op onze hoofdpost, wat de risico op wateroverlast is van een peilgebied. Wat is het risico op schade als wij als Waterschap niet tijdig acteren? Het is onze kerntaak om aan goed waterbeheer te doen. Er zijn immers peilbesluiten die nageleefd moeten worden.
De volgorde in criteria die wij hanteren om een locatie aan te pakken is de gevoeligheid op wateroverlast van een peilgebied met daarbij het risico op schade voor omgeving en gewassen. Ook wordt gekeken naar het aantal benodigde bezoeken aan een locatie en de bereikbaarheid van deze locatie (ver in een weiland, vlak bij de weg).”

Test LMX401 is geslaagd
Edward: “Bij de LMX401 hebben wij getest hoe de informatie op de TMX hoofdpost op ons kantoor in Breda binnenkomt en of deze informatie volledig en betrouwbaar is. Verder is gekeken hoe de bediening van de LMX401 vanuit de hoofdpost verloopt. We wilden dit nieuwe onderstation van TMX in de praktijk testen, dus gemonteerd in een schakelkast op locatie. In dit geval stuw Reeshof. Het onderstation heeft op locatie te maken met wisselende temperaturen maar ook vochtigheid. Wij hebben kunnen constateren, dat de LMX401 gedurende de testperiode goed is blijven werken. Ook nu blijven we dit monitoren want je maakt in een maand tijd zeker niet alle weersituaties mee.”

Voordelen
“Voor ons zijn de voordelen van de LMX401 het kostenaspect, de bouwvorm en het eenvoudige onderhoud, vervolgt Edward.” Bij de LM-8 was sprake van losse printen terwijl de LMX400-serie werkt met uitbreidingsmodules, die je kunt koppelen op een DIN-rail. De LMX401 is compact en gemakkelijk in te bouwen. Zat in de oude LM-8 nog een EPROM, in de LMX400-serie heb je die niet meer. Vanuit de TMX hoofdpost kun je nieuwste software op afstand installeren (FOTA; Firmware op afstand updaten). Dat is goed voor de security en we beschikken zo altijd over de actuele functionaliteiten in het onderstation.

Laag energieverbruik
De LMX400-serie is standaard uitgerust met drie Power modi; de High Performance modus en de energiezuinige Low-Power- en Ultra Low-Power modi. Via instellingen en regelingen kan vanaf de TMX hoofdpost voor een van de drie Power modi worden gekozen, om maximale invloed en controle uit te oefenen op het energieverbruik van het onderstation. Edward: “Dit zal interessant voor ons zijn, omdat wij in ons gebied ook zonnestuwen hebben, die op zonnepanelen en/of windenergie werken. En dan is het belangrijk dat je weinig energieverbruik hebt.”

Vervolg LMX400-serie
“Wij hebben meerdere locaties met LM-8 onderstations, aldus Edward. Deze locaties komen de komende jaren in aanmerking om vervangen te worden door de LMX400-serie.