Waterschap Aa en Maas kiest voor Compacte Solar Besturing in project Automatisering stuwen

(December, 2019)

“Waterschap Aa en Maas heeft eind juni een aanbesteding uitgeschreven om een raamovereenkomst aan te gaan met twee opdrachtnemers voor het automatiseren van stuwen met een autonoom functionerende besturing, aldus Bouke Kristel van Modderkolk Projects & Maintenance. De besturing dient conform bestek, voorzien te zijn van een TMX-besturing voor het automatiseren van de bediening en monitoring van bestaande stuwen.”

De omvang van de aanbesteding bestaat uit de levering en de installatie van de autonome besturing. In het watersysteem van het waterschap zijn diverse kritische stuwen aangewezen die hiervoor in aanmerking komen. Het automatiseren van de stuwen voorkomt wateroverlastsituaties en zorgt voor een slimme verdeling van het beschikbare water bij een (dreigend) watertekort.

Bouke vervolgt: “Waterschap Aa en Maas was voornemens om via een openbare Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) met twee partijen een raamovereen-komst aan te gaan die door middel van mini-competities invulling gaan geven aan de levering en installatie van de compacte besturing. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en kan daarop volgend maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.”

Keuze LMX401
De besturing van de stuwen dient conform bestek voorzien te zijn van een TMX onderstation. Gekozen is voor de LMX401: een universeel modulair onderstation dat de gecombineerde functionaliteit biedt van een compacte PLC, alarmmelder en datalogger. Dit onderstation kan in drie verschillende modi opereren: High Performance, Low-Power en Ultra Low-Power. De laatste twee zijn van belang omdat de locaties niet beschikken over een vaste 230V energievoorziening. Met de keuze van de LMX401 wordt gebruik gemaakt van een solide end-to-end oplossing.

Definitieve gunning
Waterschap Aa en Maas heeft in totaal drie inschrijvingen ontvangen. Op 18 oktober 2019 hebben Vlaar Techniek en Modderkolk,  beiden TMX dealer, de definitieve gunning ontvangen.

123 locaties
Bouke: “Binnen de inschrijving is een prijs afgegeven voor het automatiseren van de eerste 23 locaties. De partij met de beste inschrijving is Vlaar Techniek. Zij mogen deze eerste opdracht uitvoeren.
De verwachting van het Waterschap is dat er circa 25 stuwen per jaar geautomatiseerd zullen worden. Het verwachte totaal aantal te automatiseren objecten binnen de overeenkomst is 123 stuks. Wij kijken uit naar een goede samenwerking met het Waterschap en de uitvoering van de opdracht in samenwerking met collega dealer Vlaar Techniek en TMX.”

      Vlaar