Vooraankondiging Producten LM-8N en LM-20N

(April, 2020)

Reparaties LM-8N en LM-20N vanaf nu niet meer mogelijk
In februari 2018 hebben wij de TMX onderstatons LM-8N en LM-20N ‘end of life’ verklaard. In de communicatie hieromtrent hebben wij toen aangegeven dat reparaties van deze twee producten, voor zover technisch haalbaar, nog mogelijk bleef. Vanaf heden zullen wij geen reparaties meer uitvoeren op de LM-8N en de LM-20N.

Ondersteuning LM-drivers in TMX software vervalt binnenkort
In het verlengde van deze berichtgeving zullen een aantal LM-drivers binnenkort komen te vervallen. De consequentie hiervan is dat ook de ondersteuning in de TMX software op korte termijn komt te vervallen. Op dit moment inventariseren wij welke LM-drivers nog operationeel zijn in het veld en welke alternatieven TMX hiervoor kan aanbieden.

In de volgende TMX nieuwsbrief zullen wij u hierover uitgebreider informeren. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met onze afdeling sales via sales@tmx.nl of telefonisch via 078 6100 300.