Vlaar Techniek verzorgt E&W hevel Kadoelen voor Waterschap Zuiderzeeland

 

Eind 2020 heeft Waterschap Zuiderzeeland de nieuwe hevel Kadoelen geplaatst. De hevel, op de Zwartemeerdijk vlak bij de Kadoeler keersluis, zorgt ervoor dat water het gebied ingelaten kan worden. Door de nieuwe geautomatiseerde hevel kan de wateraanvoer voor natuur en landbouw beter worden gestuurd. Op die manier komt er niet te veel water het gebied in. Dit water hoeven de gemalen dus ook niet te verplaatsen waarmee energiekosten bespaard worden.

Het waterschap heeft na een aanbesteding deze opdracht aan TMX dealer Vlaar Techniek gegund voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het ontwerpen, vervaardigen, leveren en monteren van het hevelhuisje met besturingskast, vacuüm-unit en de debietmeterput voorzien van twee debietmeters, automatische afsluiters en overige leidingdelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werking van de installatie
Hein Bloemhof van Vlaar: “De besturing van de hevel en twee afsluiters wordt uitgevoerd door een LMX401 onderstation. Dit onderstation regelt op basis van de peilmetingen bij de hevel en in het gebied, dat de twee afsluiters zodanig bestuurd worden dat de juiste hoeveelheid water de beide polders ingelaten wordt. Door middel van de TMX-hoofdpost kan het waterschap de besturing en ingelaten hoeveelheid water bewaken en indien gewenst bijsturen”.

Hein Bloemhof (Vlaar): Een mooi project dat in goede samenwerking met het waterschap is uitgevoerd.”

De debietmeterput voor de hevel is bij Vlaar Techniek afgeleverd en daar voorzien van de twee debietmeters, afsluiters met AUMA’s en overige leidingdelen. Na het instorten van de leidingdelen is de put op transport naar Kadoelen gegaan. Een indrukwekkende operatie gezien het gewicht van de debietmeterput van circa 17 ton en de lastige bereikbaarheid van de locatie!

Wilt u meer informatie over de TMX onderstations, klik hier

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze TMX dealer Vlaar Techniek. Vlaar