Verhoging veiligheid rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

TMX dealer Remondis Smart Infra Naaldwijk B.V. heeft 13 afsluiters op rangeerterrein Kijfhoek, het grootste rangeerterrein van Europa, geautomatiseerd. Peter Stam van Remondis: “Door Kijfhoek lopen diverse watergangen die in verbinding staan met het ‘open water’. Het zijn 13 verbindingen die allen voorzien zijn van een afsluiter (schuif) die handmatig gesloten kan worden in geval van een calamiteit. Van een calamiteit is bijvoorbeeld sprake in geval van een lekkage in een tankwagon met gevaarlijke stoffen.”

In opdracht van Strukton heeft Remondis Smart Infra Naaldwijk B.V. deze 13 afsluiters geautomatiseerd. Elke afsluiter is voorzien van een Auma (24V elektrische bedienmotor) met daarbij een besturingskast voor de aandrijving van de Auma, het TMX telemetrie onderstation LMX401, accu’s en omvormer van de zonnepanelen. Op elke locatie is een zonnepaneel geplaatst om de besturingskast van stroom te voorzien.

Werking van de installatie
Peter Stam: “In de commandokamer op Kijfhoek is de centrale bediening ingericht voor het aansturen van de afsluiters. Dit betreft een TMX Net Pro-hoofdpost die via GPRS in verbinding staat met de LMX400 onderstations op de locaties. Als de drukknop wordt bediend wordt een bericht verstuurd naar de TMX hoofdpost. De TMX hoofdpost stuurt vervolgens naar alle locaties het bericht “sluiten van de afsluiter”. De afsluiters worden vervolgens automatisch gesloten. Als de afsluiter geheel gesloten is, komt er een melding terug dat de afsluiter dicht is (contact eindschakelaar). Op een scherm wordt per afsluiter de status getoond. Als de afsluiters weer open mogen wordt op een resetknop gedrukt. De TMX hoofdpost zet vervolgens alle afsluiters weer open. Peter Stam van Remondis: “Een mooi project dat in goede samenwerking met TMX volledig in eigen beheer ontworpen, geleverd en bedrijfsklaar is opgeleverd.”
 
Rangeerterrein Kijfhoek
Het rangeerterrein Kijfhoek voor goederentreinen tussen Barendrecht en Zwijndrecht is 50 hectare groot, heeft een heuvel waardoor met hulp van de zwaartekracht treinen over de juiste sporen worden verdeeld. Het terrein heeft 14 aankomstsporen, 43 verdeelsporen, alle met railremmen en 12 vertreksporen. Kijfhoek heeft een capaciteit van 4000 goederenwagons per dag. Per dag worden er zo’n 600 wagens op deze wijze getransporteerd.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze dealer Remondis Smart Infra Naaldwijk B.V.