Uitgelicht: “Hoe converteert u een LM locatie naar een LMX locatie?”

“Dat gaat gemakkelijk,” vertelt Martijn Vonk van TMX dit keer in Uitgelicht. “Hiervoor is de TMX-converteer locatie wizard beschikbaar.”
Om een locatie om te zetten naar een nieuw type onderstation, kan een compleet nieuwe locatie aangemaakt worden. Vervolgens worden alle gegevens overgezet. Dit kost veel tijd. Converteren via de TMX-converteer locatie wizard begeleidt je daarentegen eenvoudig in het proces om een onderstation type snel en efficiënt te wijzigen.”

Martijn: “Het uitvoeren van zo’n conversie is alleen mogelijk via de Web cliënt. Het converteren van een locatie is overigens een definitief proces oftewel het kan niet worden teruggedraaid. Het is daarom aan te raden voor het starten met het converteren van een locatie een kopie van de huidige locatie te maken. Hierdoor blijft de oude configuratie beschikbaar.”

Een LM locatie converteren naar een LMX locatie, gaat snel en simpel met de TMX-converteer locatie wizard

Welke stappen

De TMX-converteer locatie wizard helpt u via het doorlopen van verschillende stappen om bijvoorbeeld van een LM locatie een LMX locatie te maken. Hierbij worden de bestaande registraties behouden. Dit geldt, waar mogelijk, ook voor de instellingen van de oude LM.

Martijn: “De TMX-converteer locatie wizard start je als volgt:”

  • Log in op TMX web
  • Ga in de menubalk naar ‘Instellingen’
  • Klik op ‘Converteer locatie’
  • Kies vervolgens bij ‘selecteer locatie’ voor het onderstation dat u wilt converteren
  • Selecteer het doel onderstation type

“Het converteren van een willekeurig station, vervolgt Martijn, kan alleen naar een TMX onderstation en een virtueel onderstation. Bij dit laatste bedoel ik een softwarematig station (geen fysiek station op locatie), dat in het systeem blijft staan met alle registraties.”

Heeft u hulp nodig bij het converteren, dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze TMX Servicedesk.

 

TMX-converteer locatie wizard eenvoudig en snel

“Het veranderen van een locatietype vroeg voorheen de nodige tijd”, aldus Martijn. “Veel instellingen moesten worden aangepast om weer te beschikken over een goede configuratie voor het nieuwe onderstation. Nu gebeurt dit grotendeels automatisch. Oude kanalen, zoals logvariabelen, constanten, relationele alarmen worden automatisch omgezet naar analoge in- en uitgangen en digitale ingangen. Dat moest eerder handmatig worden gedaan. Daarom is de conversietool zo handig.”

 

Tips bij het converteren

Martijn: “Als u een locatie gaat converteren is het goed om te kijken waar u de locatie naartoe wilt converteren. Heeft het nieuwe apparaat voldoende fysieke in- en uitgangen? Als van een LM onderstation wordt geconverteerd naar bijvoorbeeld een LMX400 onderstation dan adviseren wij de configuratie te controleren of deze klopt. Vooral bij een uitgebreide configuratie dient gecontroleerd te worden of er voldoende capaciteit is om te converteren.”

“De LMX400 kent een begrenzing als het gaat om het aantal in- en uitgangen zowel fysiek als softwarematig. Als u boven het beschikbare aantal uitkomt is het niet mogelijk naar het nieuwe onderstation te converteren. De conversie tool geeft dit ook aan. Uw huidige locatie heeft een bepaalde configuratie met allerlei kanalen. Het zou kunnen doordat oude constanten en logvariabelen worden omgezet naar analoge in- en uitgangen er een overschot ontstaat. En dat hierdoor tegen een ingestelde grens wordt opgelopen van een maximum aantal kanalen. Deze totaalgrenzen zijn terug te vinden in de handleiding van de LMX400. Mocht u meer in- en uitgangen nodig hebben dan biedt de LMX800-serie uitkomst.

Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer weten over het converteren, over onze producten en/of services neem gerust contact op met onze afdeling Sales, telefonisch via 078 6100 300 of e-mail naar sales@tmx.nl