Uitbreiding OMC-driver voor de LMX400

 

De OMC-driver voor het onderstation LMX400 is recent uitgebreid. De OMC-driver ondersteunde eerder de OMC-045 van Observator Instruments. Nu ondersteunt de driver ook de OMC-048. De OMC-048 is een veelzijdige datalogger en de opvolger van de OMC-045-3 datalogger. Deze beschikt over een groot aantal in- en uitgangen, zoals SDI-12, Modbus en analoog. De logger is ontworpen voor meteorologische en hydrologische stations.

OMC-driver, hardware platform voor breed pallet aan sensoren
De OMC-driver is een hardware platform waaraan een breed pallet aan sensoren kan worden aangesloten. De driver vertaalt al die interfaces van sensoren naar een uniforme interfacing en kan vervolgens gekoppeld worden aan het LMX-onderstation. Het resultaat is dat er één taal wordt gesproken richting het onderstation. Op de OMC-drivers 045 en 048 kunnen meerdere sensoren worden aangesloten voor de meting van kwaliteitsparameters, zoals zuurgraad, blauwalg, zuurstof en chloride in oppervlaktewater.

LMX400-serie

Grote behoefte aan meetdata voor verbetering waterkwaliteit
Deze oplossing is relatief nieuw, maar zal meer en meer worden ingezet omdat er een grote behoefte is aan meetdata ter verbetering van de waterkwaliteit. AQUON is bijvoorbeeld een organisatie die hiervan gebruik maakt. AQUON, Observator Instruments, TMX en Waterschap Brabantse Delta hebben vorig jaar samengewerkt om voor het waterschap te komen tot een nieuwe OMC-driver voor het onderstation LMX400. De hiervoor gerealiseerde OMC 04x driver is flexibel en toekomstbestendig. Met deze driver kunnen meerdere type sensoren worden gebruikt met verschillende protocollen, die eenduidig richting TMX-hoofdpost worden verstuurd. Vanaf de TMX-hoofdpost is het vervolgens mogelijk om via gebiedsregelingen het watersysteem te besturen als de waterkwaliteit verslechtert.

U kunt het volledige artikel met Mark Jansen van Waterschap Brabantse Delta, lezen via deze link