TWIN, als u feilloos data wilt uitwisselen

 

TWIN staat voor TMX Webservice Interface en biedt een uniek koppelvlak voor data uitwisseling tussen de TMX hoofdpost en andere IT-systemen voor bijvoorbeeld onderhoudsbeheer (OBS) en geografische informatie (GIS). Een koppeling is mogelijk onder vooraf bepaalde voorwaarden om daarna de beveiliging van het systeem te waarborgen.

Martijn Vonk vertelt in dit bericht meer over TWIN en de instellingen die nodig zijn om een uitwisseling tot stand te brengen.
Martijn: “Via TWIN zijn zoals gezegd gegevens uit te wisselen tussen de TMX hoofdpost en andere IT-systemen. Dit kunnen meetgegevens zijn, maar ook setpoints of instellingen die gewijzigd kunnen worden. Omdat dit vaak via internet verloopt is het belangrijk dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt. TWIN maakt daarom gebruik van JSON als open uitwisselings-formaat, waarbij de verbinding tussen de systemen is versleuteld met SSL-encryptie.”

TWIN, als u feilloos data wilt uitwisselen

Martijn Vonk:  ‘Met TWIN kun je eenvoudig gegevens uitwisselen tussen de TMX hoofdpost en andere IT-systemen.’

Data-uitwisseling, altijd veilig!
Hoe wordt de beveiliging van het systeem gewaarborgd? “Een belangrijk deel van een TWIN-koppeling is de beveiliging ervan. Om TWIN te kunnen gebruiken dient in de TMX hoofdpost een TWIN-gebruiker aangemaakt te worden voor het IT-systeem dat gekoppeld wordt. Deze TWIN-gebruiker krijgt een naam en een wachtwoord. Ook worden in de TMX hoofdpost de IP-adressen of een IP-reeks (CIDR range) ingesteld waar vandaan het te koppelen IT-systeem inlogt in TWIN. Komt het IP-adres niet voor in de lijst, dan reageert TWIN niet op de aanvragen. Dit heet ook wel whitelisting.”

Is de koppeling hiermee gerealiseerd? “Nee, vervolgt Martijn. Na het aanmaken van de TWIN-gebruiker en het instellen van de IP-adressen is de koppeling tussen een IT-systeem en de TMX hoofdpost nog niet gereed. In TWIN dienen rechten toegekend te worden aan het IT-systeem. Wat mag er wel opgevraagd of uitgewisseld worden en voor welke locaties in de TMX hoofdpost gelden de rechten. Het toekennen van rechten gebeurt middels functies. Voor iedere handeling die kan worden uitgevoerd is een functie beschikbaar. Deze worden toegewezen aan de TWIN gebruiker en moeten worden gekoppeld aan een kanaalgroep of kanaalgroepen. In de kanaalgroepen zijn kanalen opgenomen en is bepaald welke basisgegevens er binnen de functie kunnen worden opgevraagd, gewijzigd of ingevuld.”

Hoe komt de koppeling tot stand?
Martijn: “De basisinstellingen zijn nu doorgevoerd. Om daadwerkelijk de TWIN-koppeling werkend te krijgen moet nu de kant van het IT-systeem worden voorbereid en ingesteld. Om daadwerkelijk functies aan te kunnen roepen en een koppeling tot stand te laten komen dient aan de kant van het IT-systeem een programma of script te worden gerealiseerd. Met het script of het programma kunnen de functies van TWIN worden aangeroepen en informatie worden uitgewisseld. TWIN vormt dus eigenlijk de toegangspoort tot de TMX hoofdpost.”

Het script kan diverse functies van TWIN aanroepen. Voorbeelden van functies zijn:

 • GetRegistrations Ophalen van registraties uit de TMX hoofdpost
 • AddRegistrations Toevoegen van registraties in de TMX hoofdpost
 • GetActualValues Ophalen van actuele (meet)waarden
 • SetActualValues Wijzigen van actuele (meet)waarden
 • SetSetpoints Wijzigen van setpoint waarden

“Als het script of programma aan de kant van het IT-systeem beschikbaar is, aldus Martijn, kan er informatie worden uitgewisseld en is de koppeling gerealiseerd. Maar wat als er informatie nodig is die niet in de standaardgegevens voorkomen? Martijn: “Het kan inderdaad zijn dat er voor een IT-systeem gegevens nodig zijn die niet standaard in de TMX hoofdpost beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een object- of apparaat code. Hiervoor is in de TMX hoofdpost een mogelijkheid beschikbaar om extra velden aan te maken, zogenaamde veldgroepen. Via TWIN kunnen deze velden worden uitgelezen, gewijzigd en ingevuld.”

De voordelen van TWIN

 • Realtime delen van gegevens
 • Efficiënt, veilig en open koppelvlak
 • Breed inzetbaar door standaard webtechnologie
 • Automatische aanvulling nieuwe databronnen
 • Volledig of zelf instelbaar inclusief autorisaties
 • Tot in detail aanpasbaar koppelvlak

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over TWIN? Wij vertellen u er graag meer over. U kunt  hiervoor contact opnemen met onze afdeling sales via 078 6100 300 of via de mail: sales@tmx.nl