TSI-onderstation van TMX draagt bij aan beperking wateroverlast Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, dat voortkomt uit een fusie tussen waterschap Roer en Overmaas en waterschap Peel en Maasvallei. Deze fusie heeft per 1 januari 2017 haar beslag gekregen.
Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon en voldoende water. Daarin zoekt het waterschap zoveel mogelijk de samenwerking op met de omgeving.

In de zomer van 2016 heeft Waterschap Limburg, gedurende drie weken, te maken gehad met extreme regenval en wateroverlast.

Waterschade aanzienlijk beperkt door eerste meldingen TSI-meters
Op 1 juni 2016 begon het in Limburg hevig te regenen. Het was bekend dat in het weekend erop veel regen zou vallen, maar men had dit niet eerder verwacht.
Peter Hulst, vakspecialist binnen het team watersysteemkennis en -bewaking: “In de buurt van Roermond hebben wij TSI’s geplaatst in vijf grote berg bezink bassins (BBB). Dit zijn grote opvangbakken die behoren tot het rioleringssysteem van een stad waarin regenwater tijdelijk kan worden opgeslagen als het meer regent dan het riool kan afvoeren. De TSI is de voorloper van de huidige TSX100 modemlogger.
Op het moment dat de meldingen van de TSI’s binnenkwamen en ik kon zien dat de vijf BBB’s begonnen over te storten op het oppervlaktewater, heb ik dit gemeld. De melding gaf aan dat het rioolsysteem vol zat, wat betekent dat het riool het regenwater niet meer kan bergen. Het oppervlaktewater is ook voorzien van TMX-systemen voor het meten van waterstanden en regelen van stuwen. Zo konden wij zien dat ook de waterstanden in het oppervlaktewater snel stegen. Dit hoeft geen probleem te zijn maar met het oog op de grote hoeveelheid regen die werd verwacht, is toen besloten op te schalen naar de calamiteitenfase. Dus nog voordat hier daadwerkelijk sprake van was.

Gedurende de calamiteitenfase worden medewerkers van het waterschap opgeroepen en kunnen zij 24/7 worden ingezet om onder meer op de buitenlocaties werkzaamheden te verrichten. Hierbij kun je denken aan het inspecteren van de systemen, en waar nodig deze vrij te maken van obstakels, om verstoppingen te voorkomen. Stuwen werden gecheckt of deze in de juiste stand stonden en benodigde informatie werd verzameld.
De wateroverlast hebben wij op bepaalde plaatsen kunnen voorkomen door het versneld uitvoeren van onderhoud, maaiwerkzaamheden en het aanleggen van noodstuwen met zandzakken. Op andere plaatsen was het helaas niet te voorkomen. De hoeveelheid neerslag is zelden zo hevig geweest.

Op basis van de TSI-meetgegevens in het systeem van Roermond hebben wij de schade echter weten te beperken. Geprobeerd is het water zoveel mogelijk vast te houden, om op deze wijze zo min mogelijk problemen te krijgen met de aanwezige woningen in het gebied. De calamiteitenfase heeft uiteindelijk drie weken geduurd.”

Betrouwbaar systeem belangrijk
Peter Hulst: “Een vertrouwd en betrouwbaar systeem is belangrijk. TMX voorziet hierin, ook als het om security en continuïteit gaat.
Een uptime > 99,8% wordt hierbij gegarandeerd (de garantie van altijd verbinding), secure internet communicatie en afgeschermde communicatieverbindingen voor onderstations. Aspecten die ook bij calamiteitensituaties belangrijk zijn. Met TMX heeft het waterschap al bijna 30 jaar ervaring. Wij hebben over heel Limburg TMX-apparatuur, die ons van informatie voorziet. Heel veel kan vanaf de hoofdpost op afstand worden bediend. In bepaalde gebieden beschikken wij over grote waterbuffers waar schuiven op zitten, die aangestuurd worden door TMX.” Ik was één dag in dienst toen de TMX-hoofdpost werd geïnstalleerd. Sinds 1988 werken wij met TMX. De hoofdpost TMX Net-Pro, een universele en open cloud applicatie, is volledig toegespitst op het waterbeheer; automatisch meten, registreren, real-time control, alarmering, regelen en besturen. Voor de onderstations maken wij onder meer gebruik van de TMX-producten TSI, TSX100, LM8-N, LM20-N, LMX800. Binnen de LMX-serie is er nu ook het nieuwe universeel modulaire onderstation LMX400.

De TSI is de voorloper van de huidige TSX100. De TSX100 modemlogger is ultra low power en compact. Dat maakt de TSX100 modemlogger ideaal voor het meten en bewaken van waterniveaus op alle mogelijke plaatsen.

Voordelen:

  • Communiceert met elke hoofdpost op afstand
  • Ultra low power en uitwisselbare batterij
  • Robuuste waterdichte loggerbehuizing
  • Inclusief drukopnemer met kabellengte naar keuze

Download hier de folder TSX100