“Het belang van security binnen de kritische infrastructuur is groot”

Dit jaar was de gemeente Zaanstad gastheer van de jaarlijkse TMX Praktijkdag. Een mooie gelegenheid om de genodigden inzage te geven op welke wijze de gemeente gebruik maakt van de TMX-Net Pro hoofdpost in combinatie met LMX onderstations, communicatieverbindingen en applicatiebeheer van TMX (uniformering, standaardisatie en optimalisatie). Ook het belang van security binnen de vitale infrastructuur van de gemeente Zaanstad stond op de agenda. Hoe het applicatiebeheer verloopt en de opgedane ervaring met het LMX400 pilot project (9 locaties) werd in het tweede gedeelte van het programma besproken.

Namens de TMX Gebruikersgroep heette Cees Beets (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) de aanwezigen welkom en gaf het woord aan Mirjam Aaras, teamleider Riool bij de Gemeente Zaanstad.