TMX dag, 1 november 2018. Keuze uit 3 workshops

De TMX gebruikers, onze dealers, adviseurs en samenwerkingspartners konden in het middagprogramma kiezen uit 2 van de 3 workshops.

 

Workshop Regelen
In de workshop ‘Regelen’ werd door Arno van Geffen (TMX) uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die programmeurs kunnen helpen bij het schrijven van (foutbestendige) regelingen. Dit begint immers al bij de basis. Door niet alleen rekening te houden met het gewenste gedrag van een regeling, maar ook na te denken over de fout situaties waartegen deze bestand moet zijn. Het niet afvangen van hele specifieke fout situaties moet hierbij een bewuste keuze zijn. Ook het hanteren van een eenduidige programmeerstijl helpt hierbij. Dit maakt dat de regelingen beter ‘leesbaar’ zijn en eventuele hiaten in de regeling eerder opvallen. Omdat de LMX400 en LMX800 nieuwe mogelijkheden bieden om het gedrag van de regeling mede te beïnvloeden werd ook hierbij kort stilgestaan.

Telecom ontwikkelingen PSTN, ISDN, 2G/3G/4G/5G
In deze workshop sprak Dirk-Jan Brokken (TMX) over de uitfasering van de verbindingen voor vaste lijnen, de uitfasering van de mobiele 3G verbindingen en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Voor PSTN werden de problemen besproken, die op dit moment spelen en de consequenties van de uitfasering van ISDN. Dirk-Jan ging verder in op de ontwikkelingen op het gebied van mobiele verbindingen en waarom providers eerder 3G zullen uitfaseren dan 2G. Tenslotte werd ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van 4G, de transitie hiervan naar 5G en de verwachtingen rondom 5G.

Workshop Praktijkcase Druten/Wijchen:
In deze workshop vertelden Ben Winnemuller (Gemeente Wijchen) en Lizette Bijmans (TMX dealer Modderkolk) dat het project “Migratie van TMX 3.4 On Premise naar TMX-Net Pro 4.5 in the Cloud” met de nodige hobbels verliep. Zo moest er ingespeeld worden op onverwachte ontwikkelingen, zoals het samengaan van de diensten van beide gemeenten. Ook het opknippen van de ICT naar kantoor- en procesautomatisering was in eerste instantie een uitdaging, maar werd adequaat door de werkgroep opgepakt en omgebogen naar een oplossing. In december 2017 nam de directie van Werkorganisatie Druten Wijchen het besluit om naar een telemetriesysteem over te gaan. Hier is toen gekozen voor TMX:

  • TMX systeem upgrade van 3.4 naar 3.5
  • TMX systeem migratie van on-premise naar TMX-Net Pro

Zowel de klant, als TMX en TMX dealer Modderkolk hebben een goed werkende hoofdpost opgeleverd die voldoet aan de specifieke wensen op het gebied van gebruiksgemak, flexibiliteit, gebiedsregeling, openheid en security.

Een eindadvies van Ben en Lizette tijdens de workshop aan de toehoorders was om bij een migratie te zorgen dat dezelfde taal wordt gesproken.