TMX dag, 1 november 2018. Jörgen Sandig: ‘wat kan ik met (big) data?’

Boodschap van Jörgen: “De implementatie van AI (Artificial Intelligence) is niet zo eenvoudig. Je moet echt een goede business case hebben en begin te redeneren vanuit het probleem dat je wilt oplossen en niet vanuit het feit dat je big data hebt. Dan leidt het namelijk bijna altijd tot een onmogelijke opgave.”

De implementatie van AI is niet zo eenvoudig
De key note in het middagprogramma van de TMX-dag werd verzorgd door Jörgen Sandig. Jörgen heeft al zijn hele carrière te maken met big data en is een van de mede oprichters van Scyfer, dat inmiddels verkocht is aan wereldspeler Qualcomm.

Artificial Intelligence (AI)
Jörgen ging dieper in op Artificial Intelligence (AI) en wat daar de sterke en zwakke aspecten van zijn. De ingrediënten om succesvol met AI aan de slag te kunnen zijn data, AI-technologie, rekenkracht en budget. Jörgen legde uit dat de rekenkracht van een goede videokaart met multi core technologie van een PC al veel mogelijkheden biedt. Hij legde verder het door Scyfer gehanteerde model uit dat uitgaat van twee stappen. Een model definiëren, het model “trainen” en daarna het model gebruiken.

Veel data doorrekenen kost veel energie
Dat is nog niet zo makkelijk in de praktijk. Onderscheid maar eens betrouwbaar afbeeldingen die heel dicht bij elkaar liggen. Eigenlijk, zo zei hij, is AI een heel krachtige tool maar ook relatief “dom”. Je moet het systeem echt laten leren om efficiënt te worden. Daarnaast kost het doorrekenen van veel data ook veel energie. Een mooi voorbeeld dat hij gaf is een 100% zelfrijdende auto. Dat kost zoveel rekenkracht dat je de helft van de totaal benodigde energie kwijt bent aan de computer die ervoor zorgt dat de auto geheel zelfstandig van A naar B rijdt. Jörgen presenteerde een aantal interessante klant-cases waaronder de optimalisatie van de inzet van wegenwachters van de ANWB door gebruikmaking van AI. Maar ook voorbeelden van bedrijven die vragen naar mogelijkheden om iets met big data te doen dat bij nader inzien niet mogelijk is omdat er bijvoorbeeld data ontbreekt die nodig is om het model te trainen.

Boodschap van Jörgen: “De implementatie van AI is niet zo eenvoudig. Je moet echt een goede business case hebben en begin te redeneren vanuit het probleem dat je wilt oplossen en niet vanuit het feit dat je big data hebt. Dan leidt het namelijk bijna altijd tot een onmogelijke opgave.”

Data niet zomaar weggooien
Jörgen sloot af met de oproep om nooit zomaar data weg te gooien, vooral data die bijvoorbeeld gegevens bevatten als het gaat om afkeur of fouten. Juist deze zijn waardevol om modellen te trainen. AI en machine learning lossen niet alles op en hebben ook zo hun beperkingen, blijf dus nuchter nadenken hierover. Maar de ontwikkelingen gaan hard en we zijn pas net begonnen, het is een snel ontwikkelend vakgebied.