TMX dag, 1 november 2018: Peter-Paul Kuipers

Big data, wat is dat eigenlijk en wat kan je ermee? Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden liet Peter – Paul Kuipers aan het begin van zijn presentatie zien dat big data een belangrijke rol speelt in bijvoorbeeld de Formule 1 wereld maar ook in een minder voor de hand liggende sport als zeilen. Met de huidige technieken kan zoveel data ingewonnen en geanalyseerd worden dat bijna alles gemeten en dus ook geoptimaliseerd kan worden. De vraag die hierbij natuurlijk ook opdoemt is wie er nu eigenlijk wint als we Max Verstappen als eerste over de finish zien komen. Mens, machine of een combinatie van beiden?

Definitie Van Gartner (4 V’s)
Vervolgens ging Peter – Paul in op de vraag wat nu eigenlijk Big Data is. Aan de hand van de definitie van Gartner, de 4V’s (Volume, Velocity, Variety en Veracity) werd big data uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden. Bijvoorbeeld Wallmart, een van de grootste winkelketens ter wereld, die door big data analyse werkelijk alles weet van koopgedrag van klanten en razendsnel het assortiment aan kan passen.

En dat we met z’n allen volop meedoen aan het vergaren van big data werd ook uiteengezet. We gebruiken bijna allemaal immers een smartphone, maken gebruik van een auto, internet en bijvoorbeeld social media. En ja: soms wordt daarmee meer data verzameld dan je misschien lief is.

Analyse en bewerkingstechnieken
Big data vormt een basis voor de nodige analyse en bewerkingstechnieken. Begrippen als Data Science, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en Deep Learning werden uitgelegd. De technieken werden vooral ten opzichte van elkaar toegelicht. Met name van Artificial Intelligence werden een aantal voorbeelden gegeven die onverwacht en soms ook verder gingen dan menigeen zou verwachten. Het combineren van verschillende databronnen stond hier centraal. Dat je ook met Artificial Intelligence er wel eens naast kan zitten werd ook duidelijk. Nuchter en kritisch zijn in de toepassingen blijft belangrijk.

Grote ondernemingen en big data
Tot slot schetste Peter – Paul het beeld dat grote ondernemingen zoals Google, Amazon, Facebook en Walmart maar ook bijvoorbeeld de Rijksoverheid enorme hoeveelheden data inwinnen en analyseren.

Deze voorsprong is eigenlijk niet meer in te halen en de vraag is of we dit allemaal wel willen. Niet voor niets worden deze bedrijven heel kritisch gevolgd. Aan het einde van zijn presentatie gaf Peter – Paul nog een aantal voorbeelden waar ook de meeste toehoorders mee te maken hebben, onder andere het gebruik van Artificial Intelligence om te “luisteren” wanneer elektromotoren storingen gaan vertonen. Conclusie aan het eind van de presentatie was dat big data in feite “dom” is totdat je er de juiste dingen mee doet en dat er altijd kritisch naar gekeken moet worden. Het is niet de oplossing voor alle vraagstukken. Dat we pas aan het begin staan van de mogelijkheden die big data ons zal gaan bieden is duidelijk. De toekomst is zojuist begonnen.