Security maatregelen in TMX-Net Pro, deel 1

Welke maatregelen worden toegepast om data secure uit te wisselen?

Het TMX telecontrol systeem wordt in allerlei toepassingen gebruikt voor het aansturen en monitoren van kritische systemen. Data wordt met TMX-onderstations, andere merken onderstations en met andere IT-systemen uitgewisseld via diverse koppelvlakken.
Hoe zit het met de security-maatregelen die in TMX worden toegepast om data secure uit te wisselen? In dit artikel, deel 1, gaan wij in op een aantal maatregelen.

Security in industriële automatisering
Over het algemeen wordt security door gebruikers als ‘lastig’ ervaren. In de industriële automatisering is de uptime topprioriteit. Dit in tegenstelling tot de kantoorautomatisering waarbij de veiligheid (security) op nummer 1 staat. We zien bovendien binnen de industriële automatisering veel ‘legacy’ hardware in het veld. Gebruikers vinden een levensduur van 10 tot 15 jaar voor een telemetrie onderstation heel normaal, terwijl de PC op kantoor iedere 3 tot 5 jaar vervangen wordt. Gelukkig zien wij bij gebruikers een omslag hierin. Men ziet steeds meer het belang in van een veilig systeem en begrijpt dat hiervoor aangepast gedrag en extra (technische) maatregelen noodzakelijk zijn.

Regelmatig installeren van updates een must (FOTA)
TMX brengt voor zowel de TMX-Net Pro hoofdpost software als TMX-onderstations regelmatig updates uit. Deze updates bevatten niet alleen nieuwe functionaliteiten en bugfixes maar ook security-patches. Moderne TMX onderstations en dataloggers, zoals de LMX400, LMX800 en TSX100 beschikken over de mogelijkheid om op afstand de software te updaten door middel van FOTA (Firmware Over The Air). TMX adviseert gebruikers dringend om minimaal ieder half jaar te controleren of de onderstations nog over de meest recente firmware versie beschikken en waar nodig deze middels FOTA bij te werken. De TMX-Net Pro hoofdpost beschikt hiervoor over een speciaal FOTA-scherm om dit eenvoudig te kunnen controleren en uitvoeren.

Updaten van TMX-Net Pro
De TMX-Net Pro hoofdpostsoftware wordt dagelijks bijgewerkt voor security zaken. Twee keer in de maand voeren wij na werktijd regulier onderhoud uit aan TMX-Net Pro. Tijdens dit onderhoud voeren wij ook updates uit in verband met security.

In de volgende nieuwsbrief, deel 2, gaan wij in op hoe de communicatie verloopt met de onderstations en de TMX-TWIN koppeling voor het uitwisselen van data.