Samenwerking Lubrafil en TMX in de filtratietechnologie

(Februari, 2022)

Voor dit artikel hebben we Peter Duin (Algemeen directeur) en Johan Bakx (Technisch directeur) van Lubrafil uitgenodigd om te vertellen over de ontwikkeling van hun Smart SCADA Filtration System. Een concept waarin periodiek onderhoud kan worden gepland en het filterelement op afstand zelf kan aangeven, wanneer onderhoud nodig is.

Het bedrijf Lubrafil in Barendrecht is actief in de filtratietechnologie en begon 49 jaar geleden als leverancier van filterelementen en reserve-onderdelen aan de binnenvaartschippers. De activiteiten zijn gaandeweg uitgegroeid tot het leveren van filterproducten en het ontwikkelen van filteroplossingen voor klanten in diverse sectoren.

Het ontzorgen van klanten

Peter Duin (Algemeen directeur) en Johan Bakx (Technisch directeur) van Lubrafil

Johan: “Periodiek onderhoud aan met name Boll & Kirch filtersystemen is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Hierbij wil je zo efficiënt mogelijk te werk gaan door onder meer tijdig het filteronderhoud uit te voeren. Geen één praktijksituatie is hetzelfde als het om vaak wisselende filterbelasting gaat. Hierdoor is het moeilijk om een tijdsinterval voor periodiek onderhoud te geven; je wilt het niet te vroeg maar zeker ook niet te laat uitvoeren.”

Peter vervolgt: “Toen ontstond het idee om te komen tot een Boll & Kirch filterinstallatie dat zelf aangeeft wanneer onderhoud nodig is. Via technologie en berekeningsprogramma’s zijn wij aan de slag gegaan. Wij hebben een concept ontwikkeld waarin periodiek onderhoud kan worden gepland en het filterelement op afstand zelf kan aangeven, wanneer onderhoud nodig is. Hierdoor draagt toepassing van het Smart SCADA Filtration System bij aan de verlaging van de operationele kosten en ook vanuit duurzaamheidsperspectief is vervanging op basis van conditiemeting een goede zaak.”

Samenwerking Lubrafil en TMX voor een echte end-to-end oplossing
“Voor een totaalconcept, een end-to-end oplossing, zijn we in gesprek gegaan met TMX om met de expertises van beide partijen een intelligent filterprincipe te ontwikkelen, aldus Peter. In goede samenwerking is het Smart SCADA Filtration System ontworpen bestaande uit een Boll & Kirch AquaBoll filter samen met een besturingskast waarin het TMX onderstation, de LMX401, is opgenomen; een intelligente PLC, alarmmelder en datalogger in één. In de besturingskast is een LMX899 touchscreen display aanwezig om snel en gemakkelijk de status van het systeem in te zien. Naast de communicatieverbinding en dataopslag waarin security een belangrijk speerpunt is, zijn er ook regelingen geschreven voor onder meer alarmering. Via de TMX-Net Pro hoofdpost kunnen wij dagelijks op elk gewenst moment inloggen en monitoren.”

Hoe werkt het Smart SCADA Filtration System
Johan: “Bij een filter heb je een bepaalde filtratiegraad van hoeveel deeltjes van welke grootte afgevangen moeten worden. Dat is per systeem verschillend. Een Boll & Kirch filter met een heel fijn element zal anders reageren dan één met een heel grof element. Om dat te kunnen berekenen beschikken wij over de benodigde calculatieprogramma’s. Die programma’s gebruiken wij als input voor de regeling van de LMX401, om de berekeningen toe te passen die we in het systeem nodig hebben om het periodiek onderhoud te kunnen plannen en om de installatie op afstand te kunnen monitoren.”

Afbeelding: LMX400-serie

Johan vervolgt: “De oplossing die ontwikkeld is, omvat de integratie tussen de output die het filtersysteem aan data levert naar het vertalen van een voorspellingsmodel voor service en onderhoud. Dit gebeurt door op afstand in te kunnen loggen op het filtersysteem van de klant en te kunnen zien hoe het filtersysteem functioneert, om vervolgens een inschatting te kunnen maken wanneer onderhoud aan het filter nodig is.”

Bedrijventerrein Schoterhoek II, Nieuwveen
Peter: “Na enkele pilots draait nu op het bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, deel uitmakend van de gemeente Nieuwkoop, de eerste installatie. Op dit duurzaam industrieterrein is een uniek warmtenet gerealiseerd. Dit warmtenet heeft als bron het effluent (gezuiverd rioolwater) van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveen. De bedrijven op dit bedrijventerrein hebben geen gasinstallatie of cv-installatie meer nodig waardoor een gasloos bedrijventerrein wordt gerealiseerd. In de technische ruimte van de warmtecentrale komen alle stromingen bijeen; de warmte uit het effluent water, de warmte vanuit de warmtebron (zo’n 150 meter diep in de grond) en een koude bron. Deze stromingen worden gebruikt in het distributieleidingnetwerk. Op deze manier kan de benodigde energie, goedkoop aan de verschillende bedrijven ter beschikking worden gesteld. Het Smart SCADA Filtration System van Lubrafil, met de daarbij behorende lage onderhoudskosten, is in dit warmtenet geïntegreerd. Dit concept past dan ook prima in de duurzaamheidsgedachte van de gemeente Nieuwkoop. Dit is het eerst werkende systeem in Nederland dat door Lubrafil op afstand gemonitord wordt.”

Het bedrijf Lubrafil
Het bedrijf Lubrafil bestaat 49 jaar en is actief in de filtratietechnologie. Lubrafil levert complete filterinstallaties, vervangingsproducten en filterelementen en geeft ondersteuning en services aan bijvoorbeeld de maritieme sector en de industrie.
Onder maritiem sector vallen met name rederijen, scheepseigenaren en baggeraars. Lubrafil is ook actief in de (industriële) waterbehandeling, zoals rioolwaterzuiveringen/ afvalwaterzuiveringen in Nederland. Vanaf 2000 is Lubrafil exclusief distributeur voor het merk Boll & Kirch in Nederland waarmee Lubrafil de mogelijkheid kreeg om naast het leveren van reserve-onderdelen ook complete systemen te leveren en daarnaast het turn-key installatiewerk, onderhoud- en servicewerkzaamheden te verzorgen.

Voor meer informatie over de LMX400-serie, klik hier.

U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Sales via sales@tmx.nl of telefonisch via 078 6100 300.