Samenwerking in de Waterketen. Project Meten en Monitoren in Groningen en Noord-Drenthe voor een totaalbeeld van de afvalwaterketen