Ondersteuning TMX 3.5 en TMX 3.6 stopt dit jaar

(Juli, 2022)

Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen van TMX 4.0 Deze nieuwe versie is in een gevorderd stadium en kent een strakke planning inclusief een belangrijke focus op de ontwikkeling hiervan.

De ontwikkeling en realisatie van TMX 4.0 heeft binnen onze organisatie veel aandacht inclusief planning. Om de uitrol van TMX 4.0 zo efficiënt  mogelijk te laten verlopen is het voor u en voor ons van belang dat alle gebruikers met een zelfde versie werken. Om deze redenen wordt de ondersteuning van TMX 3.5 op 1 september 2022  en TMX 3.6 op 1 oktober 2022 beëindigd.

Indien u vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij onze afdeling Sales via sales@tmx.nl of via 078 6100 300.