Onderhoud aan regelingen en instellingen van locaties belangrijk

Is het erg, als het plegen van onderhoud op locatie-instellingen of de locatieregeling over het algemeen niet worden meegenomen? Meestal niet, maar als bijvoorbeeld kanalen in de loop der tijd overbodig zijn geworden en u past de instellingen niet aan, dan genereren deze kanalen hoogstwaarschijnlijk nog steeds registraties en zou er in theorie zelfs een alarm kunnen ontstaan. Een dergelijk alarm kan voor een storingsmonteur verwarrend zijn en het registreren van kanalen waar niemand nog naar omkijkt lijkt wellicht onschuldig, maar het betekent ook dat al deze registraties moeten worden opgeslagen. De TMX-database wordt hierdoor onnodig groot, wat uiteindelijk ook het onderhoud van de database of de performance van de TMX hoofdpost mogelijk beïnvloedt. Dit soort onderhoud achterwege laten is dan ook niet direct zichtbaar, maar op den duur gaat het wel degelijk op de achtergrond een rol spelen.

Voor locatieregelingen spelen andere elementen een rol. Zo worden er soms nieuwe mogelijkheden aan de TMX-regelingenprogrammeertaal toegevoegd, waardoor een bestaande regeling – met de kennis van nu – soms veel beter uitgewerkt zou kunnen worden. In bestaande regelingen wordt bijvoorbeeld niet gewerkt met blokken en staan vaak meerdere opdrachten op één regel. Beide elementen maken de regeling slechter te lezen en spelen daardoor ook een rol in foutsituaties die hierdoor mogelijk gemist worden. Alleen iemand met voorkennis zal dat in één oogopslag zien. Bij gebruik van de nieuwe schrijfstijl zal een willekeurige programmeur zonder veel kennis wel direct deze vraag kunnen beantwoorden.

Locatie converteren van LM naar een LMX400 of LMX800
Ook als een locatie wordt geconverteerd van LM naar een LMX400 of LMX800 is het opschonen en verbeteren van de regeling iets om rekening mee te houden. Vaak zijn er in de loop der tijd regels van de regeling in commentaar gezet. Meestal als ‘tijdelijke’ oplossing, maar de ervaring leert dat het vaak vergeten wordt om de regeling later weer op te schonen. Soms staat er commentaar bij waaruit afgeleid kan worden dat de wijziging al jaren geleden is doorgezet. In dat geval zal beoordeeld moeten worden of de huidige situatie gehandhaafd dient te worden; haal de vervallen regelingcode dan ook echt weg. Vaak staat er ook helemaal niets bij. Het is dan de vraag wat er met de wijziging moet gebeuren. Is er een kans dat de oude regelingcode ook daadwerkelijk weer in gebruik genomen dient te worden, dan zal deze moeten blijven staan. Voeg dan minimaal een aantekening toe met datum(!) en reden. Dat maakt het in de toekomst makkelijker om de regelingcode te beoordelen.

Een ander punt bij conversie is dat het tegenwoordig bij een LMX400 en LMX800 mogelijk is om foutsituaties te herkennen en zelf in de regeling te bepalen hoe daar mee omgegaan moet worden.

Denk bijvoorbeeld aan een berekening waarin het huidige debiet gebruikt wordt om zaken aan te sturen. Als de debietmeter geen geldige waarde afgeeft, dan kan een moderne regeling dit herkennen en bijvoorbeeld op een noodscenario terugvallen waarbij nog tot een uur met de laatst bekende geldige waarde wordt gerekend. Is na een uur nog steeds het debiet niet geldig, dan kan ook daar nog op geacteerd worden.

Onderhoud aan regelingen
Door goed gebruik te maken van de kanaalstatus kan voorkomen worden dat er een fout in de regeling ontstaat en dat de aansturing van een locatie daardoor blijft functioneren op de best mogelijke manier.

Bij het onderhoud aan regelingen zijn enkele kernzaken te noemen:

  • Houd de regeling overzichtelijk. Gebruik blokken ‘{..}’ en vermijd meerdere statements op één regel. Iedereen moet snappen wat er staat!
  • Houd de regeling ‘schoon’. Laat tijdelijke wijzigingen ook echt tijdelijk zijn.
  • Beveilig de regeling beter tegen ongeldige kanalen en hou als dat mogelijk is, rekening met een alternatief.

Misschien is dit een goed moment om eens in de eigen omgeving te controleren hoe het met de staat van de regelingen gesteld is?
Als u over onvoldoende capaciteit beschikt, kan TMX desgewenst ook het applicatiebeheer van u overnemen. Wij bespreken graag met u alle mogelijkheden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via sales@tmx.nl of telefonisch via 078 6100 300/

Interesse in TMX training Regelingen schrijven in september a.s.? Meld u aan
TMX organiseert door het jaar heen verschillende trainingen. Op het gebied van regelingen schrijven organiseren wij in september een tweedaagse training op woensdag 22 september en donderdag 30 september 2021. Klik hier voor meer informatie