Objectieve monitoring borgt energieprestatie

Zijn installaties in (NOM)-woningen wel zo goed als beloofd?

In de woningbouw wordt de EMX400, als integraal monitoring concept van TMX en Watch-E (Mijnnergiebundel), sinds half 2017 in woningen toegepast, bij Nul op de Meter (NOM)-woningen en andere zeer energiezuinige woningen. Verhuurders die hun woningen tot energieneutraal of Nul op de Meter renoveren, mogen een energieprestatievergoeding (EPV) aan hun huurders vragen. De wet waarin dit geregeld is, eist van de verhuurder dat de energetische prestaties van de woningen objectief worden aangetoond (gemonitord).

Dit monitoring concept wordt geleverd onder de naam ‘Mijnenergiebundel’. TMX levert de EMX400, sensoren en tussenmeters benodigd voor het inwinnen van de data, een veilige communicatieverbinding, de data-opslag en de ondersteuning aan installateurs voor een foutloze installatie (plug & play concept). Watch-E, het bedrijf waarmee TMX samenwerkt levert de software in de vorm van een bewonersdashboard en een beheerdersplatform. De gehele keten is onafhankelijk en voldoet aan alle eisen die volgens de EPV-wetgeving en NOM-Keur worden gesteld aan het monitoren van NOM/EPV-woningen. Inmiddels zijn enkele honderden woningen succesvol voorzien van het systeem.

Artikel vakblad Klimaat- en energietechniek
Zijn installaties in NOM-woningen wel zo goed als beloofd?
Lees het artikel via  bijgaande pdf.