Nummerwissel M2M van 06- naar 097-nummers verplicht

Zoals reeds eerder aangekondigd in ons nieuwsbericht van 9 juni 2016, is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), vanwege dreigende nummer schaarste van 06-nummers, in 2011 besloten tot de invoering van 097-nummers voor M2M (machine to machine) toepassingen. Dit besluit geldt dus ook voor TMX. De afgelopen tijd is dit geleidelijk tot uitvoering gekomen en heeft de ACM nog toegestaan dat voor bestaande situaties 06-nummers werden gebruikt.

Op dit moment is het verplicht voor alle M2M dataverkeer gebruik te maken van SIM-kaarten met een 097-nummer. Gewone 06-nummers bestaan uit 10 cijfers, bij 097-nummers zijn dat 12 cijfers. Dit betekent dat voor oudere apparatuur dit technische aanpassingen met zich mee kan brengen. In TMX apparatuur, geleverd vanaf 2014, is een 12 cijferig nummer standaard mogelijk. Bij oudere apparatuur vereist dit een firmware update en moet misschien (een deel van) de apparatuur worden vervangen.

De KPN is gestart met het omzetten van bestaande 06-nummers naar 097-nummers bij M2M toepassingen. Als u gebruiker bent van KPN SIM-kaarten dan ontvangt u binnenkort een brief of heeft u deze reeds ontvangen waarin de datum wordt genoemd waarop het huidige abonnement (van M2M) wordt omgezet naar 097-nummers. De verwachting is dat andere providers ook spoedig de markt zullen informeren. Sinds juni 2014 mogen nieuwe verbonden apparaten (op telefoons na) geen SIM-kaarten meer krijgen met een 06-nummer, maar alleen nog een 097-nummer. Zie voor meer informatie de factsheet 2016-6 van ACM via onderstaande link.

Raadpleeg TMX, afdeling sales 078 6100 300, voor advies over het toepassen van 097-nummers in TMX en over de consequenties voor oudere TMX apparatuur.

Link factsheet ACM)
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/16001_097-en-06-nummers-informatie-voor-telecomaanbieders-20160701.pdf