Touchscreen display LMX899 nu ook in 6.5” formaat beschikbaar

(April, 2020)

De serie LMX899 displays van TMX is uitgebreid met een kleiner touchscreen display. Naast de bestaande 15.6” en 10.1” LMX899 displays is er ook een 6.5” formaat aan het assortiment toegevoegd. De LMX899 6.5” display is uitermate geschikt als er weinig ruimte beschikbaar is.
Via de LMX899 touchscreen displays laten de LMX400 en LMX800 zich bedienen en configureren. Externe software voor de bediening en configuratie is niet nodig voor deze onderstations omdat zij uitgerust zijn met een ingebouwde webserver.

Voordelen van een LMX899 op locatie
De LMX899 display biedt voordelen om op een locatie gemakkelijk de installatie te bedienen, gegevens in te zien en aanpassingen door te voeren. Martijn: “Er zijn daarvoor ook andere mogelijkheden.”

“De eerste mogelijkheid is om een verbinding tot stand te brengen via een laptop of, voor een meer directe toegang, gebruik te maken van een LMX899 display, aldus Martijn. Als de installatie op de locatie verbonden is met een netwerk kan de installatie ook via internet benaderd worden. Dit is een tweede mogelijkheid, maar is afhankelijk van de beveiliging van het netwerk. Iedere vorm van benaderen heeft zijn eigen voor- en nadelen. De derde mogelijkheid: is er na het verbinden van het LMX onderstation met de TMX hoofdpost verder niet de behoefte om inzicht te hebben in bepaalde gegevens of om de locatie ter plaatse te kunnen bedienen, dan kan gekozen worden voor het alleen werken met de TMX hoofdpost. Bij grote installaties is er vaak een beheerder, die op een locatie bepaalde gegevens zal willen inzien en setpoints zal willen wijzigen. Een vast aangesloten display is dan de meest logische keus waarbij gekozen kan worden uit de display formaten 15.6”, 10.1” en de nieuwe 6.5”.

Hoe kies je de juiste schermafmeting?
Martijn vervolgt: “Als er weinig ruimte beschikbaar is op een locatie kan de keuze van het formaat display een rol spelen. Soms hoeven er ook minder gegevens te worden weergegeven op het display. In beide gevallen is het nieuwe 6.5” display een ideale keus.
Is er behoefte aan meer informatie en afbeeldingen die frequent geraadpleegd moeten worden dan is een groter scherm de beste keuze.”

Een paar adviezen voor het maken van een goede afbeelding
Martijn: “Mijn advies is om een afbeelding niet te complex te maken. Een afbeelding kan er misschien interessant uitzien, maar belangrijker is dat de afbeelding praktisch is en voorzien is van alle noodzakelijke informatie.
Tip: maak eerst een schets van een afbeelding. Let er daarbij op dat de achtergrond in de afbeelding niet te veel aandacht opeist. De achtergrond heeft als doel de weergegeven informatie te ondersteunen. Bespreek de schets met de gebruikers van het display. Vaak zijn dit verschillende functionarissen met elk hun eigen behoefte. Het is belangrijk dat elke functionaris de afbeelding goed kan gebruiken.

Het maken van de afbeelding gebeurt in de webinterface. Als de afbeelding gereed is kan het gebruikersprofiel zo ingesteld worden, dat na het inloggen de afbeelding direct in beeld komt. Vanuit een afbeelding kan ook naar detailinformatie bijvoorbeeld worden doorgeklikt.”