Natuurontwikkeling voor Westelijke Langstraat (Noord-Brabant)

(september, 2021)

Tussen Waalwijk en Waspik ligt het natuurgebied Westelijke Langstraat. Dit natuurgebied is aangemerkt als Natura-2000 gebied en staat bekend om zijn unieke ligging en bodemlagen. Op dit moment is er sprake van een achteruitgang van dit natuurgebied. De komende jaren wordt in dit gebied natuurontwikkeling gerealiseerd om deze achteruitgang tegen te gaan.

De realisatie is in handen van aannemerscombinatie Martens en Van Oord-Van der Ven. TMX dealer Modderkolk verzorgt als onderaannemer de elektrotechnische installatie en automatisering voor dit project.

Verbetering natuurgebied door plaatsen stuwen en gemalen
De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk het initiatief genomen het natuurgebied Westelijke Langstraat te verbeteren. Om een goede waterhuishouding te garanderen zullen verschillende stuwen en gemalen worden geplaatst in het gebied. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. De engineering is inmiddels van start, zodat tijdig kan worden begonnen met de veldinstallatie.

Toepassing TMX producten
Voor dit project maakt Modderkolk gebruik van de producten van TMX. In dit project wordt toegepast de LMX400-serie bestaande uit de onderstations LMX401, LMX450 en LMX480. Bouke Kristel, accountmanager bij Modderkolk: “We maken al vele jaren gebruik van de oplossingen van TMX en zijn daarover zeer tevreden. We kunnen goed in de klantvraag voorzien en ook voor onze medewerkers zijn de producten en systemen zeer toegankelijk.”