Meting waterkwaliteit regio Midden- en West-Brabant

Bij Waterschap Brabantse Delta bestaat de behoefte om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit bij de inlaatpunten naar de polders toe. Door klimaatverandering komen extreme weersbuien vaker voor. Het zijn ontwikkelingen die zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten en invloed hebben op de kwaliteit van het water. AQUON is een organisatie die onder meer dataverzameling, monitoring en kwaliteitsmetingen uitvoert om bijvoorbeeld blauwalg te detecteren of inzicht te geven in waterkwaliteit. Met de beschikbare informatie kunnen waterschappen of gemeenten ervoor zorgen dat bepaalde objecten, stuwtjes en gemalen anders ingesteld worden. Door dit aan te passen kan vers water worden aangevoerd om het vervuilingsgehalte naar beneden te brengen of een stuw worden geplaatst waardoor het vuile water wordt afgevoerd en vervolgens wordt ververst met schoon water.

TMX draagt zorg voor de telemetrie en driver
Blauwalgsensoren worden ingezet bij de grote inlaatpunten van het polderwater waarbij via 24-uurs metingen de kwaliteit van het water nauwlettend in de gaten wordt gehouden. In geval van een verhoging van het blauwalggehalte kunnen de gemalen worden dichtgezet. De opbouw voor de installatie voert AQUON uit waarbij Remondis Smart Infra Naaldwijk B.V. de dataverbinding realiseert met TMX. TMX draagt hierin zorg voor de telemetrie en de driver; de OMC-048 datalogger van het merk Observator met de sensoren van YSI, type EXO. De driver wordt onder meer gebruikt om de kwaliteitsmeting te realiseren. Als onderstation wordt de LMX401 toegepast in een bepaalde configuratie. De LMX401 en de driver worden gekoppeld aan de TMX hoofdpost van Waterschap Brabantse Delta. De verwachting is dat dit project in mei 2021 is gerealiseerd.

Wilt u meer informatie over de TMX onderstations, klik hier voor meer informatie. U kunt ons ook bereiken via sales@tmx.nl. of bellen via 078 6100 300.

          Waterschap Brabantse Delta