Mark Jansen: “De nieuwe OMC-driver van TMX voor de LMX400 biedt ons een flexibele en toekomstbestendige oplossing”

(November, 2020)

Waterschap Brabantse Delta heeft al meerdere jaren waterkwaliteit sensoren in gebruik van Observator Instruments. Door nieuwe eisen aan security en informatieveiligheid voldeed het communicatieprotocol van de sensoren alleen niet meer aan de eisen van de BIO (security). De sensoren zijn via tussenkomst van een FTP gekoppeld aan de TMX hoofdpost van het waterschap. Mark Jansen, Senior functioneel beheerder bij het Waterschap: “De nieuwe sensoren voldoen als meetcomponent volledig aan onze wensen, maar het communicatieprotocol was niet in orde en ontoereikend. De samenwerking met het bedrijf Nortec, die de ondersteuning met de FTP verzorgde is begin 2020 gestopt, omdat het bedrijf haar activiteiten zou beëindigen op het gebied van waterkwaliteit. Het bedrijf AQUON, waarmee al een samenwerking was gestart, verzorgt nu het online meetnet voor de waterkwaliteit, het onderhoud en de kalibratie van de waterkwaliteitsensoren.”

Mark “Bij het waterschap maken wij gebruik van een OMC-04x datalogger die met een FTP communiceert. Op basis van een inventarisatie bleek de OMC-04x datalogger qua communicatie niet te voldoen aan onze eisen en de BIO. Omdat de bestaande FTP communicatie niet  secure was zijn we samen met AQUON, Observator Instruments en TMX in gesprek gegaan om te komen tot een robuuste en nieuwe koppeling. Uit vijf verschillende varianten hebben wij gekozen voor de meest optimale en snelste variant. Bij dit besluit is ook meegenomen onze ervaring met TMX en de wens om het watersysteem automatisch  aan te kunnen sturen vanuit TMX.

Gebruik meerdere type sensoren met verschillende protocollen mogelijk
“Met TMX is vervolgens het traject gestart voor de ontwikkeling van een nieuwe OMC-driver voor het onderstation de LMX400, vervolgt Mark.  De OMC-driver is gekozen vanwege de RS232-poort van de LMX400 en communiceert daarmee rechtstreeks met de OMC-04x.

Op de OMC-04x kunnen meerdere sensoren worden aangesloten voor de meting van kwaliteitsparameters, zoals zuurgraad, blauwalg, zuurstof en chloride in oppervlaktewater. Wij hebben diverse testen uitgevoerd om de functionaliteit, in samenspraak met AQUON, te valideren. Dit is met goed gevolg afgerond; het hele traject van het eerste overleg tot het afronden van de testen is in een tijdsbestek van 6 maanden gerealiseerd. De data van de kwaliteitssensoren, vanaf de verschillende meetlocaties, komt goed binnen. We werken er nu aan om de rest van de dataketen, de historische dataopslag en de visualisatie via Hydronet, in te richten. Tussen Observator Instruments en TMX is achteraf nog overleg geweest voor een extra optimalisatie waardoor ook de toekomstbestendigheid van het protocol is geborgd binnen de TMX-driver, bijvoorbeeld voor het meten van additionele parameters. De verwachting is dat we volgend jaar nog 6 waterkwaliteitssensoren vervangen en uitrollen”

Mark: “De nieuwe OMC-driver past goed binnen onze huidige architectuur. De gerealiseerde oplossing is flexibel en toekomstbestendig. Met de nieuwe OMC-driver is het mogelijk meerdere type sensoren te gebruiken met verschillende protocollen en die eenduidig richting de TMX hoofdpost te versturen. Vanaf de TMX hoofdpost is het vervolgens mogelijk om via gebiedsregelingen het watersysteem te besturen als de waterkwaliteit verslechtert.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Mark Jansen (Senior functioneel beheerder) van Waterschap Brabantse Delta.