Maatregelen coronavirus

Zwijndrecht, 16 maart 2020

Geachte TMX-gebruiker,

De regering neemt verdergaande maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) zo goed als mogelijk in te perken. Deze maatregelen gaan ook ons bedrijf niet voorbij. Wij houden daarom de ontwikkelingen en de berichtgeving hieromtrent goed in de gaten. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onze prioriteit is het waarborgen van onze bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van onze dienstverlening. Binnen ons bedrijf treffen wij daarom noodzakelijke maatregelen. Waar nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen. Het Management Team en de preventiemedewerker van Kuipers Electronic Engineering hebben hierover dagelijks overleg.

Wij hebben vanaf 16 maart de volgende maatregelen doorgevoerd:

  • Vanaf vandaag is een deel van onze medewerkers vanuit huis werkzaam:
  • Wij hebben een lijst samengesteld met medewerkers op een sleutelpositie, waarvoor indien nodig, extra maatregelen zullen gelden;
  • De TMX helpdesk blijft voor u op de gebruikelijke wijze bereikbaar via ons telefoonnummer 078 6100 300 en servicedesk@tmx.nl;
  • De TMX consignatiedienst blijft, indien u daar gebruik van maakt, ongewijzigd beschikbaar om u buiten kantoortijden van dienst te zijn;
  • Besloten is om zoveel mogelijk bijeenkomsten (waaronder vergaderingen) digitaal te laten plaatsvinden;
  • Op ons kantoor zijn aanvullende hygiëne maatregelen genomen.

Wij realiseren ons dat een groot deel van onze klanten onderdeel uitmaken van de zogenaamde vitale infrastructuur. Naast de helpdesk zullen daarom ook andere medewerkers voldoende bereikbaar blijven voor uw vragen. Onze maatregelen zijn erop gericht om onze dienstverlening aan u en de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling sales via sales@tmx.nl of ons bellen via 078 6100 300.

Met vriendelijke groet,

Het TMX team