LMX800 voor telemetrie in tunnel A5 bij Schiphol

 

Dealer Van der Arend installeert LMX800 voor het besturen en verzorgen van de telemetrie in de tunnel A5 bij Schiphol. De huidige ABB PLC vervalt volledig en hiermee ook de besturing van alle genoemde installaties. Dit project omvat het kunstwerk 502, de onderdoorgang onder de rolbaan van Schiphol naar de vijfde baan (5P) en maakt deel uit van de verlengde Westrandweg A5.

De totale lengte van de onderdoorgang inclusief in- en uitritten beslaat circa 900 meter en bestaat uit twee verkeersbuizen. In het laagste gedeelte van het kunstwerk is een waterberging met pompruimte. Aan de zuidwest zijde van het kunstwerk is het dienstgebouw met de nodige technische voorzieningen voor het elektrisch voeden en besturen van de verschillende installatiedelen.

De  bestaande installatie omvat de volgende onderdelen:

 • pompinstallatie
 • tunnelverlichting
 • camera’s (CCTV)
 • detectielussen
 • gebouwinstallatie (ventilatie, verwarming, noodverlichting, airco)
 • hulpposten (brandblussers, telefonie, toegang)
 • brandmeldinstallatie
 • noodstroomaggregaat

Al deze installaties functioneren via de huidige ABB-PLC, die tot voor kort aangesloten was op de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Van Rijkswaterstaat heeft Speer Infra de opdracht gekregen om de locatie te ‘versoberen’. Dit betekent dat er diverse installaties niet meer gebruikt gaan worden en dienen te worden ontmanteld. De pomp-installatie bestaat uit vier pompen die, indien nodig, alle vier tegelijkertijd actief kunnen zijn.
 
Nieuwe situatie tunnel A5 met LMX800
De leveringen en werkzaamheden omvatten de elektrotechnische werkzaamheden voor het
vervangen van de ABB-PLC voor het TMX onderstation, type LMX800. De huidige PLC vervalt volledig en hiermee ook de besturing van alle genoemde installaties.

In de nieuwe situatie gaat de nieuwe LMX800 de besturing en telemetrie verzorgen voor de
bestaande installatiedelen:

 • Tunnelverlichting
 • Pompinstallatie
 • Niveaumetingen
 • Verwarmingsinstallatie (pompenruimte en bedieningsruimte)
 • Ventilatie (pompenruimte)
 • Calamiteitenschakeling

Installatie LMX800 door TMX dealer Van der Arend

Hardware
Het TMX onderstation LMX800 wordt gemonteerd in de besturingskast. Het onderstation is voorzien van een GPRS modem en antenne.
 
Software
Er is TMX software geschreven voor de bediening van de pompinstallatie en de tunnelverlichting, inclusief overzichtsafbeelding. De LMX800 zorgt voor het besturen en regelen van de pompinstallatie en tunnelverlichting, het doormelden van meldingen en alarmen alsook de visualisatie van de installaties op de TMX hoofdpost van Rijkswaterstaat.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze dealer  Van der Arend Installatie