LMX800 voor ombouw centrale besturingskast gebiedsregeling en TSX100 dataloggers nabij Bunde Limburg

(November, 2020)

Voor de combinatie Mos grondwatertechniek en het Consortium Grensmaas heeft TMX dealer Van der Arend Installatietechniek een centrale besturingskast omgebouwd. De centrale besturingskast is onderdeel van de gebiedsregeling van het onttrekkingsgebied nabij de plaats Bunde. Na de oplevering wordt de regeling overgedragen aan TMX gebruiker Waterschap Limburg om opgenomen te worden in de centrale TMX hoofdpost

De totale installatie bestaat uit vier bronnen met pompen en in totaal elf peilbuizen. Het systeem verzorgt het verlagen van de grondwaterstand, in geval van hoog water, in de Maas in de omgeving van Bunde. De Maas is in dit gebied verbreed en kan hier buiten haar oevers treden. De plaats Bunde ligt hoger; in het lager gelegen gebied zijn meetpunten en gemalen geïnstalleerd. Als het (grond)water in het lager gelegen gebied stijgt dan wordt het water vanuit het hoger gelegen gebied in het Julianakanaal gepompt.
 
LMX800 en TSX100 dataloggers
De ombouw omvatte het uitwisselen van een Priva PLC voor een nieuwe LMX800 configuratie in de centrale besturingskast nabij het Julianakanaal. Daarnaast zijn er op vijf locaties, verspreid over het totale gebied, nieuwe TSX100 dataloggers geplaatst en zijn bij de vier bronpompen nieuwe niveausensoren gemonteerd. De vier stuks frequentieregelaars worden niveau gestuurd aan de hand van de gecombineerde meetgegevens. Een mooie en geslaagde opdracht voorzien van een vrij complexe regeling.

LMX800 in nieuwe besturingskast

 

TSX100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de LMX onderstations kunt u lezen via de LMX800-serie of TSX100. U kunt ook een mail sturen aan de afdeling Sales via sales@tmx.nl of bellen naar 078 610 300.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze dealer Van der Arend Installaties.