Kennis delen, daar wordt iedereen beter van!

(april 2019)

Martijn Vonk werkt op de afdeling Engineering en is één van de trainers binnen TMX. In deze nieuwsbrief bespreekt hij de drie Power modi van de LMX400-serie. De LMX400-serie is een universeel modulair onderstation dat de gecombineerde functionaliteit biedt van een compacte PLC, alarmmelder en datalogger.

Martijn Vonk: “In deze nieuwsbrief vertel ik graag meer over de drie energiemodi waarmee de LMX400 is uitgerust. Hoe kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de LMX400 zo energiezuinig mogelijk werkt? Waar moet je op letten? Na het lezen van dit artikel weet je hoe een installatie met een LMX400 zuiniger en efficiënter met energie om gaat.
Allereerst een korte uitleg: de LMX400 is een compact onderstation voor kleinere installaties. De basis is de LMX401 module voorzien van functionaliteiten, zoals een 4G modem en in- en uitgangen. De LMX401 kan uitgebreid worden met een LMX450 en een LMX480. Deze modules zorgen voor meer digitale en analoge in- en uitgangen. De gewenste energiemodus wordt ingesteld op de LMX401, die op zijn beurt de andere modules uitschakelt.

Welke energiemodi kunnen we kiezen in de LMX401?
Er zijn 3 modi, namelijk de High Performance-, de Low-Power- en de Ultra Low-Power modus. De High Performance modus is de minst energiezuinige. In de High Performance modus is de LMX400 altijd in bedrijf en is het energieverbruik geen prioriteit. Hier gaan we in dit artikel niet verder op in.

Een locatie in Low-Power of Ultra Low-Power modus is periodiek actief en meet en regelt op die momenten. De energiebesparing zit in het verlagen van het energieverbruik door in inactieve periodes delen van de LMX400, bijvoorbeeld sensoren en de processor, uit te schakelen.
Het grote verschil tussen Low-Power en Ultra Low-Power is dat bij Low-Power het modem  aan blijft en bij Ultra Low-Power het volledig wordt uitgeschakeld. Hierdoor is bij Low-Power de verbinding met de TMX hoofdpost altijd aanwezig. De LMX400 blijft gewoon bereikbaar om een opvraag te doen, online te starten of instellingen te versturen. Het modem schakelt bij Ultra Low-Power volledig uit waardoor de LMX400 ook via de webinterface niet meer benaderbaar is.

Hoe kan verder energie worden bespaard?
Door de keuze van de juiste powermodus is het energieverbruik van de LMX400 tot een minimum te beperken. Maar met alleen het selecteren en instellen van de energiemodus is de energiebesparing nog niet optimaal. Wat kunnen we nog meer doen?

Het totale energieverbruik is afhankelijk van de hoeveelheid en type aangesloten sensoren*, de ingestelde opwarmtijden van de sensoren, de registratie intervallen, de stabilisatietijd van de regeling en de minimale tijd die je als gebruiker instelt om de locatie te laten regelen. Er zijn dus nogal wat zaken om rekening mee te houden.

Een ander punt van aandacht is het modemgebruik, dat een relatief grote energieverbruiker is. Let hier op bij het instellen van alarmmeldingen, het periodiek ophalen van registraties en het verzenden van nieuwe configuraties. Hoe vaker het modem gebruikt wordt, hoe hoger het energieverbruik. Ook een slechte ontvangst van het gsm-signaal beïnvloedt het energieverbruik. Het kan langer duren voordat een goede verbinding is opgezet en de verbinding kan te vroeg verbroken worden. Daarnaast gebruikt het modem meer energie om krachtiger data te verzenden en te ontvangen. Het is belangrijk de antenne goed te plaatsen ten opzichte van de gsm-mast. In een volgend artikel zullen we uitgebreid terugkomen op dit onderwerp.

De invloed van senoren op het energieverbruik
Om te voorkomen dat sensoren in inactieve periodes energie blijven gebruiken is het aan te bevelen deze te voeden vanuit de geschakelde 24 Volt (Vout) op de LMX401. Hierdoor worden in de inactieve periode de sensoren uitgeschakeld. De meeste sensoren hebben bij het inschakelen een zogenaamde opwarmtijd. Voor sommige sensoren met een hele lange opwarmtijd kan het afschakelen minder energiezuinig zijn. Dit komt doordat tijdens de opwarmtijd de hele installatie aan staat. Het kan dus energiezuiniger zijn deze sensoren extern te voeden. Hierdoor staan ze wel continu aan, maar hebben ze geen opwarmtijd.

Bediening vanuit de webapplicatie
In de LMX400-webapplicatie kan in het tabblad Energiemode een tijdsbalk worden bekeken waarop het effect van de gekozen instellingen op de actieve en inactieve periode te zien is. Als je weet wat de installatie in actieve en inactieve toestand gebruikt kun je op deze manier het energieverbruik berekenen.
 
Wat voor type accu is nodig?
Om het energieverbruik goed te kunnen bepalen is het belangrijk dat de specificaties en wensen voor de locatie bekend zijn. Via onze TMX servicedesk kan een vragenlijst opgevraagd worden die ingevuld kan worden. Aan de hand van de gegevens uit deze vragenlijst kan de TMX servicedesk een goede indicatie geven voor het te verwachten energieverbruik”.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze afdeling sales via sales@tmx.nl of via 078 6100 300.

*Bijvoorbeeld druksensoren om het waterniveau te meten, debietsensoren om een watersnelheid te meten of andere parameters.