KAD-subirrigatie systeem van belang voor efficiëntere waterhuishouding agrarische percelen

"Er is eerst gekeken hoe het perceel van het agrarisch bedrijf het best anticiperend gedraineerd kon worden."

Project Mookhoek; 24 kilometer aan zuig- en infiltratiedrains

Henk Barth van Barth Drainage B.V.: “In 2018 zijn de besprekingen gestart met de Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) en in 2019 is het project in uitvoering gegaan. Bij aanvang hebben wij eerst via hoogtemetingen gecontroleerd hoe het perceel van het agrarisch bedrijf van Leen en Toon de Geus het best anticiperend gedraineerd kon worden. Hieruit bleek dat we het perceel moesten opdelen in drie vakken van 4 hectare vanwege een lagergelegen middenvak. Het grondwaterpeil kan dan op elk drainagevak individueel worden geregeld, waardoor je in theorie verschillende grondwaterstanden kan krijgen binnen hetzelfde perceel. Ook hebben wij de benodigde capaciteit voor de pompsystemen berekend op basis van de oppervlakte van het perceel en de verwachte verdamping in een zeer droge periode.

“Om het systeem goed werkend te krijgen”, vervolgt Henk, “zijn bij de installatie van het systeem de oude drains eerst onklaar gemaakt door ze op verschillende plekken te doorsnijden. Daarna is er een verzameldrain aangelegd aan de afvoerkant om het perceel te allen tijde te kunnen ontwateren. Hierin zijn extra mogelijkheden geïnstalleerd voor waterafvoer na zware regenval. Omdat aan de andere kant van het perceel water wordt ingevoerd is ook aan die kant van het perceel een verzameldrain geïnstalleerd bij de aanvoerputten. Feitelijk ligt er nu dus een soort raster over het perceel met aan twee zijden een verzameldrain met daartussen met een hart-op-hart afstand van 5 meter, 24 kilometer aan zuig- en infiltratiedrains. Hiermee is onze klant voorbereid op ieder weertype.”

Leen de Geus, agrariër binnen samenwerkingsproject HWodKa

Aanzuigslangen toevoerpompen KAD-subirrigatie systeem

 

“Het project KAD met subirrigatie en pompbesturing op ons agrarisch bedrijf is een subsidieproject. Met dit project lopen we een beetje op de muziek vooruit in de landbouw als het om de wijze van drainage gaat. Medio 2020 is de proef gestart met het KAD-systeem en subirrigatie. Het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen over de verwachtingen. Wij verbouwen op het perceel van 12 hectare uien, suikerbieten en quinoa. De uien, verbouwd op het regelbare drainage perceel, zijn inmiddels geoogst. De suikerbieten volgen binnenkort. Feit is dat ik het geen één keer heb hoeven te beregenen na het zaaien van de gewassen. Het is een warme droge zomer geweest en toch hebben de suikerbieten niet hieronder geleden; de gevolgen van de droogte heb ik wel gezien bij andere percelen in de buurt. Ik kan dit nog niet staven met cijfers van wat de collega’s oogsten of hebben geoogst, maar het gevoel is goed.”