Dirk Fleerakkers: “TMX, onze ondersteuning bij droogte calamiteit”.

Zomer 2018; het is droog. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Door het warme weer en het feit dat er al lang geen neerslag van betekenis is gevallen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan deze droogteperiode.

Hoe droog is het?
Het KNMI geeft aan dat 2018, tot op heden gemeten, een van droogste jaren is. 1976 geldt nog steeds als maat voor het droogste jaar. In het gebied van De Dommel is het niet alleen droog, ook zijn de omstandigheden (zandgrond en hooggelegen gebied) zodanig, dat er weinig water vastgehouden wordt. Dit betekent dat beken, sloten en ook plassen en vennen droog komen te staan. Hierdoor hebben vissen en waterplanten het heel erg moeilijk.

Belangrijke informatie
“Bij Waterschap De Dommel werken wij met TMX onderstations om onder meer de niveaus van zowel oppervlaktewater als grondwater in beeld te brengen”, aldus Dirk Fleerakkers, Applicatiebeheerder van TMX bij Waterschap De Dommel. “Alle onderstations communiceren naar de TMX hoofdpost in Boxtel waar alle informatie samenkomt. De TMX hoofdpost is voor ons een belangrijk instrument, enerzijds voor het automatisch genereren van grafieken en tabellen middels scripting en anderzijds voor het alarmeren via wachtgroepen bij lage waterstanden en debieten.

Ook wordt TMX ingezet om te adviseren of de afvoercapaciteit van een bepaalde watergang nog toereikend is of dat het maaien van waterplanten nog noodzakelijk is. Middels het script ”maaibos” (BOS: Beslissings Ondersteunend Systeem) wordt dagelijks van verschillende belangrijke watergangen een grafiek, zoals hieronder, automatisch aangemaakt en gemaild naar zowel interne als externe medewerkers. Dit wordt door de betrokkenen ervaren als een welkome aanvulling op hun dagelijkse beheer activiteiten. Want ook tijdens droogte houden wij onze blik gericht op de gewenste afvoercapaciteit in geval van eventuele hevige regenval”.