De voordelen van een MQTTS-broker binnen het IoT-Platform

(september, 2021)

Het IoT-Platform van TMX biedt een totaaloplossing, een end-to-end oplossing waarbinnen alles in één keer goed en betrouwbaar werkt. In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij, dat voor het meten van bijvoorbeeld een waterhoogte, temperatuur of luchtvochtigheid voor het verzamelen en ontsluiten van data nodig zijn: sensoren, een IoT device (bijvoorbeeld een device uit de IMX200-serie), connectiviteit en datawarehousing.

Via de sensoren wordt meetdata ingewonnen. Deze data wordt verzonden naar een MQTTS-broker (Message Queuing Telemetry Transport, Secure). De broker zorgt voor de data-uitwisseling tussen de TMX hoofdpost en het IoT device. Zowel de TMX hoofdpost als het IoT device kunnen berichten achterlaten op de broker (publishen) of berichten ontvangen via een abonnement (subscription). In dit artikel vertelt Martijn Vonk u meer over de MQTTS-broker.

Martijn: “MQTTS is een open source protocol dat veel gebruikt wordt. TMX heeft voor het MQTTS-protocol gekozen omdat het één van de beste protocollen is voor IoT.

Foto: IMX251

    

Hoe werkt het in de praktijk?
“Hoe dit in de praktijk werkt, kan ik het beste aan de hand van een voorbeeld uitleggen, aldus Martijn. Als voorbeeld nemen we een IMX251 (zie afbeelding) voor het meten van een waterniveau. De IMX251 genereert een actuele meetwaarde en stuurt deze direct door naar de broker. De broker authentiseert de IMX251. Voldoet dit, dan ontvangt de broker daarna het MQTT-bericht en controleert aan de hand van de lopende abonnementen  (subscriptions) wie het bericht moet ontvangen. In dit geval zal het bericht doorgestuurd worden naar de TMX hoofdpost.”