Automatisering 69 stuwen met Compacte Solar Besturing en LMX400 door Vlaar Techniek

(April, 2022)

Bij Waterschap Aa en Maas worden 69 automatische stuwbesturingen vervangen. Na een aanbesteding is deze opdracht gegund aan TMX dealer Vlaar Techniek. Na het verwijderen van de bestaande besturing gaat Vlaar de stuwen voorzien van de Compacte Solar Besturing (CSB) die zich de afgelopen jaren bewezen heeft als zeer betrouwbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk.

De Compacte Solar Besturing (CSB) voor Waterschap Aa en Maas zijn voorzien van een LMX400 onderstation van TMX. De LMX400 is een modulair onderstation dat vele mogelijkheden biedt op het gebied van waterbeheer; bediening kan op afstand via de TMX-Net Pro hoofdpost. In de CSB zorgt de LMX400 voor de volledig automatische peil- of debietregeling. Zo kan het waterschap beter inspelen op weersextremen, maximaal water vasthouden om droogte en wateroverlast te voorkomen en energiekosten besparen. Hiermee sluit de CSB naadloos aan op de wensen van het waterschap.

Foto: Compacte Solar Besturing met LMX400 onderstation

Duurzaam en energiezuinig
De benodigde energie voor de CSB wordt opgewekt met een zonnepaneel en opgeslagen in twee accu’s. Bij een aantal locaties wordt het bovenpeil gemeten door een Vega radarmeting geïntegreerd in de kap van de CSB. De overige peilmetingen zijn standaard drukmetingen die in een HDPE-meetbuis naast de stuw worden bevestigd. De software in de besturing zorgt voor de aansturing van de motor die de stuw in de gewenste stand zet.

Verschillende varianten CBS’s
De CSB communiceert met de hoofdpost van Waterschap Aa en Maas. Standalone of communicatie via een Cloud-oplossing is ook mogelijk. De CSB is geschikt voor elke stuw of schuif en is verkrijgbaar in verschillende varianten. De voornaamste zijn de CSB 50Nm, de CSB 80Nm en de CSB 150Nm. Daarnaast is er ook een CSB uitvoering speciaal voor locaties waar geen of onvoldoende zon is, gebaseerd op 1x10A (netaan-sluiting). Na voltooiing van deze opdracht zullen er ruim 120 CSB’s van Vlaar door Waterschap Aa en Maas in gebruik zijn.

Wilt u meer lezen over de LMX400-serie, download hier de folder

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze dealer