145 grondwatermeetpunten gecontroleerd bij Waterschap Limburg

(Februari, 2022)

In opdracht van TMX heeft Avallo Advies B.V. voor Waterschap Limburg 145 grondwatermeetpunten bezocht om op deze locaties de aanwezige TMX dataloggers te controleren. Een interessante locatie was één van de waterbuffers in Zuid Limburg.

Stefan Dille, Onderzoeksmedewerker bij Avallo Advies heeft de verschillende werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. Stefan: “Het ging hier om grondwatermeetpunten en enkele oppervlaktewatermeetpunten in de provincie Limburg. In de samenwerking heeft TMX de lijst met locaties aangeleverd en hebben wij hierop een planning gemaakt om de locaties te bezoeken. Op basis van deze planning kon TMX tijdig de benodigde firmware-updates klaarzetten. De werkzaamheden, die in mei en juni 2021 hebben plaatsgevonden, bestonden uit het onderhoud van de apparatuur; updaten firmware, het eventueel vervangen van de batterij, het vervangen van het silica gel zakje en de Sealing voorzien van zuurvrije gel.”

Stefan vervolgt: “Een interessante locatie was één van de waterbuffers in Zuid Limburg. De waterbuffer bestaat uit verschillende natuurlijke laagtes om water, in tijden van hevige regenval, te bufferen. In het midden van de waterbuffer bevindt zich een paal met daarin de TMX meetapparatuur. Met de apparatuur kan worden gemeten wat er gebeurt op het moment dat het retentiebekken volloopt. Bij elk meetpunt hebben we na de firmware-update een controle uitgevoerd of alle data correct binnenkomt.

Foto: Stefan Dille

Soms even zoeken naar de locatie
“Een enkele keer was het even zoeken waar het meetpunt gesitueerd was, aldus Stefan. Veel meetpunten zitten in straatpotten die op maaiveld niveau afgewerkt zijn. Als het gras wat hoger staat dan zie je deze niet. Het voordeel is dat wij vaker in het gebied komen, zodat wij de meesten wel weten te vinden. Bovendien heeft elke meetpunt een GPS-coördinaat zodat deze is terug te vinden. In het uiterste geval is gebruik gemaakt van een metaaldetector als de coördinaten niet helemaal nauwkeurig waren.”

Het bedrijf Avallo Advies B.V.
TMX werkt regelmatig met Avallo samen in diverse projecten. Avallo houdt zich vooral bezig met het aanleggen, onderhouden en monitoren van grondwatermeetnetten. Maar ook waterkwaliteits- en oppervlaktewater meetnetten. Voor het plaatsen van de peilbuizen worden de boormonsters beschreven en aan de Basis Registratie Ondergrond (BRO) aangeleverd. Avallo werkt vooral voor overheden, terreinbeheerinstanties en onderzoeksinstituten. Bij het bedrijf werken acht medewerkers.

Dit project is een voorbeeld op welke wijze TMX samen met andere partners invulling kan geven om organisaties te ontzorgen.

 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met: